รายชื่อระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล S5520SC Intel® Workstation Board

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007494

20/09/2017

หน้านี้ประกอบด้วยรายชื่อของระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล Intel® Workstation Board S5520SC ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel หรือระบบนี้

โปรดดูที่ ผลิตภัณฑ์ Intel® Server-หน้าข้อมูล whql สำหรับข้อมูล Microsoft * whql สามารถรับรายงานการทดสอบ การส่งใบรับรอง Linux * และ UNIX * ได้ที่นี่:

ประเภทของการทดสอบOs
ความเข้ากันได้และความเครียดWindows Server ๒๐๐๘ *
Windows 7 *
การติดตั้งพื้นฐานเท่านั้น
เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows Small Business (SBS) ๒๐๑๑ * (มาตรฐาน, สิ่งจำเป็น * และ Add-on แบบพรีเมียม)
Windows XP Professional *, Service Pack 3 (๓๒-บิตและ x64 (Advanced Host Controller Interface (AHCI) ไม่ได้รับการทดสอบหรือสนับสนุน)
Windows XP Professional *, Service Pack 2 (๓๒-บิตและ x64)
Windows Vista * Service Pack 1 (๓๒-บิตและ x64)
Windows Server ๒๐๐๓ R2 *, Service Pack 2 (๓๒-บิตและ x64)
Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๐๓ * (ระบบปฏิบัติการเท่านั้น, ส่วนแอปพลิเคชัน)
Red Hat Enterprise Linux ๖.๑ * (๓๒-บิตและ๖๔บิต)
การอัปเดต Red Hat Enterprise Linux 5 * 6 (๓๒บิตและ๖๔-บิต)
SuSE Linux Enterprise Server 10 *, Service Pack 4 (๓๒-บิตและ๖๔-บิต)
SuSE Linux Enterprise Server 11 *, Service Pack 1 (๓๒-บิตและ๖๔-บิต)
Sun Solaris * 10 U5 (ไม่รองรับโหมด ESTR2)

การทดสอบและการรับรองของ Microsoft Windows * Server ๒๐๐๘ประกอบด้วย:

 • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 *, Service Pack 1, x64
 • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ SP2 * (๓๒-บิตและ x64)
 • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ * (๓๒-บิตและ x64)
 • Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๐๘ * (ระบบปฏิบัติการเท่านั้น, ส่วนแอปพลิเคชัน)
 • Microsoft * Windows ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘
 • Microsoft * Windows HPC Server ๒๐๐๘ R2
 • ไมโครซอฟท์ * Windows Server ๒๐๐๘ R2 Datacenter
 • ไมโครซอฟท์ * Windows Server ๒๐๐๘ R2 Enterprise
 • Microsoft * Windows Server ๒๐๐๘ R2 รากฐาน
 • Microsoft * Windows Server ๒๐๐๘ R2 มาตรฐาน
 • Microsoft * Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (องค์กร)
 • Microsoft * Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (มาตรฐาน)
 • ไมโครซอฟท์ * Windows เว็บเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘ R2