คู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ EOL ที่มี Intel® Embedded Server RAID Technology

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007492

08/03/2018

สำหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่ใช้ Intel® Embedded Server RAID Technology 2ให้ดู คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ RAID Controller ของ Intel®.

คู่มือนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวรเท่านั้นและจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์สิ้นสุดอายุที่ระบุไว้ในไฟล์ PDF ด้านล่าง
 

คู่มือสำหรับผู้ใช้ Intel® Embedded Server RAID Technology สำหรับผลิตภัณฑ์สิ้นสุดอายุ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๔๔๖ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๕
การปรับปรุง: C96269-002

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*