รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการปรับตั้งค่าสำหรับ Intel® Server Board S2600JF

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000007489

15/07/2017

คู่มืออะไหล่และการกำหนดค่า (PDF)icon
คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการสั่งซื้อองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนด Intel® Server Board ค่า S2600JF และ Intel®แร็คเซิร์ฟเวอร์เมาท์ที่เหมาะสม

ประกอบด้วยอะไหล่รายการชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับ:

  • Intel® Server Board S2600JF
  • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000JF
  • ตระกูล H2000 โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาดไฟล์: ๙๐๕ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*