คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7230NH1

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007476

15/07/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7230NH1 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว-ด้านหน้าicon
ชื่อไฟล์: D23182-003-SE7230NH1-QSUG-Front1-OL
ขนาด: ๖,๕๗๔,๐๘๐ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

คู่มือเริ่มต้นของผู้ใช้ฉบับย่อ-Backicon
ชื่อไฟล์: D23182-003-SE7230NH1-QSUG-Back1-OL
ขนาด: ๓,๕๙๒,๑๙๒ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*