คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007476

16/01/2024

นี่คือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

คู่มือผู้ใช้เริ่มใช้งานฉบับย่อ - ด้านหน้า icon
ชื่อไฟล์: D23182-003-SE7230NH1-QSUG-Front1-OL.pdf
ขนาด: 6,574,080 ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์ 2006
การปรับปรุงแก้ไข: 3.0

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ - ย้อนกลับ icon
ชื่อไฟล์: D23182-003-SE7230NH1-QSUG-Back1-OL.pdf
ขนาด: 3,592,192 ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์ 2006
การปรับปรุงแก้ไข: 3.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*