คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ MegaRAID แบบฝังตัว LSI * สำหรับ Intel® Server Board S5500HV

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007472

15/07/2017

เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ตัวจัดการหน่วยเก็บ MegaRAID, ยูทิลิตี้การกำหนดค่า BIOS MegaRAID BIOS (CU), และอรรถประโยชน์ MegaCLI ในการกำหนดค่า, ตรวจสอบและรักษาการกำหนดค่าการจัดเก็บข้อมูล RAID ที่มี LSI ตรรกะซอฟต์แวร์ฝังตัว MegaRAID ฝังอยู่

คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ MegaRAID แบบฝังตัว Lsi *icon
ชื่อไฟล์: Embedded_MR_SW_UG_v01. pdf
ขนาด: ๑,๖๒๒,๐๑๖ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๙
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*