คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ LSI* Embedded MegaRAID สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500HV

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007472

16/01/2024

เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ MegaRAID Storage Manager, MegaRAID BIOS Configuration Utility (CU) และยูทิลิตี้ MegaCLI เพื่อกําหนดค่า ตรวจสอบ และรักษาการกําหนดค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล RAID ด้วยซอฟต์แวร์ LSI Logic Embedded MegaRAID

คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ LSI* Embedded MegaRAID icon
ชื่อไฟล์: Embedded_MR_SW_UG_v01.pdf
ขนาด: 1,622,016 ไบต์
วันที่: มิถุนายน 2009
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*