ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7000FC4UR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007438

15/07/2017

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) ให้ข้อมูลเฉพาะกับบอร์ดเกี่ยวกับคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7000FC4UR

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: S7000FC4UR_TPS1_0. pdf
ขนาด: ๒,๘๔๖,๗๒๐ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*