ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7000FC4UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007438

29/01/2024

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) นี้ให้ข้อมูลเฉพาะบอร์ดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทํางาน และสถาปัตยกรรมระดับสูงของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7000FC4UR

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
ชื่อไฟล์: S7000FC4UR_TPS1_0.pdf
ขนาด: 2,846,720 ไบต์
วันที่: สิงหาคม 2007
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*