คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูล®ของ Intel JBOD2000 ตระกูล S2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007416

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คำแนะนำนี้อธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะสำหรับตระกูล Intel® Storage System JBOD2000

 

ขนาด: ๔.๐๘ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๔๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*