รายการโปรเซสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบสําหรับ Intel® Server Board ตระกูล S1200KP

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007414

20/09/2017

โปรเซสเซอร์ Intel® ต่อไปนี้ผ่านการตรวจสอบและรับรองการใช้งานกับ Intel® Server Board ตระกูล S1200KP และ S1200KPR

หน่วย ประมวล ผล กราฟิกใช่/ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1235 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1260L ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280V2 ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275V2 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270V2 ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1265LV2 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240V2 ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230V2 ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225V2 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220V2 ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G440 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530T ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100T ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2102 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2105 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120T ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2125 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2130 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620T ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630T ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G840 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G850 ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860 ใช่