การเปลี่ยน Boot Order เป็นอุปกรณ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM บน Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007413

17/03/2022

การเปลี่ยนลําดับการบู๊ตในIntel® Server Boardหรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®จําเป็นต้องมีในบางกรณีเมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือใช้เครื่องมือ Intel® Deployment Assistant

ฉันจะเปลี่ยนลําดับการบูตเป็นสื่อ CD-ROM หรือ DVD-ROM ได้อย่างไร

  1. กด เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS ของระบบ
  2. ไปที่ เมนู ตัวเลือกการบู๊ต
  3. เลือก Boot Option#1 แล้วกดปุ่ม Enter
  4. เลือก ไดรฟ์ DVD-ROM หรือ CD-ROM เพื่อใช้สําหรับตัวเลือกการบูตครั้งแรกของคุณ
  5. กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
  6. กด เพื่อบันทึกและรีบูต
เว็บไซต์การสนับสนุน

การสนับสนุนสําหรับIntel® Deployment Assistant