คู่มือการติดตั้งและการกำหนดค่าเทคโนโลยี™ Intel® vPro และการปรับตั้งค่าสำหรับ Intel® Desktop Boards DQ67EP, DQ67OW และ DQ67SW

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007406

05/12/2017

คู่มือการติดตั้งและการกำหนดค่าเทคโนโลยี Intel® vPro™และการกำหนดค่าicon

คู่มือการติดตั้งเทคโนโลยี Intel® vpro Pro และคู่มือการกำหนดค่าจะระบุขั้นตอนที่ทำให้คุณสามารถใช้งานคุณสมบัติของเทคโนโลยี™ Intel® vPro สำหรับ Intel® Desktop Boards ที่รองรับได้ สำหรับ Intel® Desktop Boards DQ67EP, DQ67OW และ DQ67SW คู่มือนี้ประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี Intel vPro ที่รองรับรวมถึงรายละเอียดการตั้งค่า BIOS สำหรับเทคโนโลยี Intel vPro และ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)

ชื่อไฟล์: Q67_vPro_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๓๖๗ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๑

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*