การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโหมด IT สำหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID SASWT4I/SASUC8I

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007402

16/08/2018

ฟังก์ชั่น RAID คืออะไร

ตัวควบคุม Intel® RAID รองรับอุปกรณ์ทางกายภาพสูงสุด๑๒๒ตัวในโหมด IT

ฉันจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด IT ของคอนโทรลเลอร์ได้จากที่ใด

ดูคู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ IT/IR

ข้อ ควร ระวัง
สำหรับฮาร์ดไดรฟ์ที่อยู่ในโหมด IT (ไม่ใช่ RAID) ภายใต้ระบบปฏิบัติการข้อมูลจะหายไปหากใช้2ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel®เพื่อสร้าง Intel® IT/IR RAID ข้อมูลที่สูญหายนี้เกิดขึ้นแม้ว่ามีการทำพาร์ติชันไปยังไดรฟ์ของโหมด IT ภายใต้ระบบปฏิบัติการแล้ว