รองรับ 32 บิต Color Depth (32 bpp) โดย Intel® 82810 และ 82815 Graphics Controller

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007395

26/09/2022

กราฟิกคอนโทรลเลอร์ Intel® 82810 และ 82815 จะไม่รองรับสี 32 บิต ด้วยเหตุนี้ เกมบางเกมที่ต้องใช้สี 32 บิตจะไม่ทํางานบน Intel 82810 หรือกราฟิกคอนโทรลเลอร์ 82815

ความลึกของสี 32 บิตได้รับการสนับสนุนโดย Intel® Graphics Controller ที่ใหม่กว่าเท่านั้น