ประเภทหน่วยความจําที่โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ รองรับ

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007393

06/02/2023

Laptops   Laptop

ภาพรวม

หาประเภทหน่วยความจําที่โมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® รองรับได้ใน หน้าสเปคผลิตภัณฑ์ (ark.intel.com)  โปรดดู วิธีค้นหาข้อมูลจําเพาะของหน่วยความจําที่รองรับสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

คุณจะพบข้อมูล เช่น:

  • ขนาดหน่วยความจําสูงสุด: หมายถึงความจุหน่วยความจําสูงสุดที่โปรเซสเซอร์รองรับ
  • ประเภทหน่วยความจํา (เช่น LPDDR3, DDR4, LPDDR4)
  • จํานวนช่องหน่วยความจําสูงสุด
  • แบนด์วิดท์หน่วยความจําสูงสุด: หมายถึงอัตราสูงสุด (เป็น GB/s) ที่สามารถอ่านข้อมูลจากหรือจัดเก็บลงในหน่วยความจําเซมิคอนดักเตอร์โดยโปรเซสเซอร์
หมาย เหตุหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับหน่วยความจําที่แล็ปท็อป โน้ตบุ๊ก 2 in 1s และ All-in-Ones รองรับ โปรดติดต่อขอการสนับสนุนจาก ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของคุณ

 

ประเภทหน่วยความจําที่โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ รองรับ

ตระกูลโปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ประเภทหน่วยความจําที่รองรับ

ขนาดหน่วยความจําสูงสุด

(ขึ้นอยู่กับประเภทหน่วยความจํา)

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 13

สูงสุด DDR5 5600 MT/s
สูงสุด DDR4 3200 MT/s

และ

สูงสุด DDR5 5200 MT/s
สูงสุด DDR4 3200 MT/s
สูงสุด LPDDR5/x 6400 MT/s
สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 13

สูงสุด DDR5 5600 MT/s
สูงสุด DDR4 3200 MT/s

และ

สูงสุด DDR5 4800 MT/s
สูงสุด DDR4 3200 MT/s

และ

สูงสุด DDR5 5200 MT/s
สูงสุด DDR4 3200 MT/s
สูงสุด LPDDR5/x 6400 MT/s
สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 13

สูงสุด DDR5 4800 MT/s
สูงสุด DDR4 3200 MT/s

และ

สูงสุด DDR5 5200 MT/s
สูงสุด DDR4 3200 MT/s
สูงสุด LPDDR5/x 6400 MT/s
สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 13สูงสุด DDR5 5200 MT/s
สูงสุด DDR4 3200 MT/s
สูงสุด LPDDR5/x 5200 MT/s
สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s
64gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 12

สูงสุด DDR5 4800 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5 5200 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 12

สูงสุด DDR5 4800 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5 5200 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 12

สูงสุด DDR5 4800 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5 5200 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 12

สูงสุด DDR5 4800 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5 5200 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

64gb

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 11

DDR4-3200

LPDDR4x-4267

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 11

DDR4-3200

LPDDR4x-4267

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 11

DDR4-3200

LPDDR4x-4267

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10DDR4-2933128gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 10

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

DDR4-2666

DDR4-2933

DDR4-3200

LPDDR4-3733

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 10

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

DDR4-2666

DDR4-2933

DDR4-3200

LPDDR4-3733

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 10

DDR3L-1600

DDR4-2666

DDR4-3200

LPDDR4-3733

16 GB, 32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 9

LPDDR3-2133

DDR4-2666

128gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 9

LPDDR3-2133

DDR4-2666

128gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 9

LPDDR3-2133

DDR4-2666

128gb

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 8

LPDDR3-2133

DDR4-2666

64gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

LPDDR3-1866

DDR4-2666

DDR4-2400

 

 

16 GB, 32 GB, 64 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

LPDDR3-1866

DDR4-2666

DDR4-2400

 

16 GB, 32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 8

LPDDR3-2133

DDR4-2666

DDR4-2400

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 7

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

LPDDR3-1866

DDR4-2133

DDR4-2400

16 GB, 32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 7

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

LPDDR3-1866

DDR4-2133

DDR4-2400

16 GB, 32 GB, 64 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 7

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรชั่น 8

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

16 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรชั่น 7

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

16 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรชั่น 6

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

16 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 6

 

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 6

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 6

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรชั่น 5

DDR3L-1600

DDR3L-1333

DDR3-1333

DDR3-1600

LPDDR3-1600

LPDDR3-1333

DDR3L-RS-1600

16 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 5

DDR3L-1333

DDR3L-1866

DDR3L-1600

LPDDR3-1333

LPDDR3-1866

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 5

DDR3L-1600

DDR3L-1866

DDR3L-1333

LPDDR3-1600

LPDDR3-1866

LPDDR3-1333

16 GB, 32 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 5

DDR3L-1600

DDR3L-1333

LPDDR3-1600

LPDDR3-1333

16 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 4

DDR3L 1333

DDR3L-1600

32gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 4

DDR3L-1333

DDR3L-1600

LPDDR3-1333

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 4

DDR3L-1333

DDR3L-1600

LPDDR3-1333

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 3

Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 3

Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 3

DDR3L-1333

DDR3L-1600

DDR3L-RS-1600

DDR3L-RS-1333

32gb

Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 2

Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 2

DDR3-1066

DDR3-1333

DDR3-1600

8 GB, 16 GB, 32 GB

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน
วิธีค้นหาเจนเนอเรชั่นของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™