ประเภทหน่วยความจําที่รองรับIntel® Core™โปรเซสเซอร์แล็ปท็อป

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007393

10/06/2021

Laptops   Laptop

ภาพรวม

หาประเภทหน่วยความจําที่โมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® รองรับได้ในหน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์(ark.intel.com)  โปรดดู วิธีการค้นหาข้อมูลจําเพาะของหน่วยความจําที่รองรับ® Intel

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเช่น:

  • ขนาดหน่วยความจําสูงสุด: ดูความจุสูงสุดของหน่วยความจําที่โปรเซสเซอร์รองรับ
  • ประเภทหน่วยความจํา (เช่น LPDDR3, DDR4, LPDDR4)
  • จํานวนสูงสุดของแชนเนลหน่วยความจํา
  • แบนด์วิธหน่วยความจําสูงสุด: ดูอัตรา (หน่วยเป็น GB/s) การอ่านข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลสูงสุดในหน่วยความจําเซมิคอนดักเตอร์โดยโปรเซสเซอร์
หมาย เหตุหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหน่วยความจําที่แล็ปท็อป, โน๊ตบุ๊ก, คอมพิวเตอร์แบบ 2 in 1s และคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One รองรับ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) เพื่อรับการสนับสนุน

 

ประเภทหน่วยความจําที่รองรับIntel® Core™โปรเซสเซอร์แล็ปท็อป

Intel® Core™ ตระกูลโปรเซสเซอร์แล็ปท็อปประเภทหน่วยความจําที่รองรับ

ขนาดหน่วยความจําสูงสุด

(ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจํา)

โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i7เจนเนอเรIntel® Core™ i7 11

DDR4-3200,

LPDDR4x-4267

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i5เจนเนอเรIntel® Core™ i5 11

DDR4-3200,

LPDDR4x-4267

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i3เจนเนอเรIntel® Core™ i3 11

DDR4-3200,

LPDDR4x-4267

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรIntel® Core™ 10DDR4-2933128gb
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i7เจนเนอเรIntel® Core™ i7 10

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

DDR4-2666,

DDR4-2933,

DDR4-3200,

LPDDR4-3733

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i5เจนเนอเรIntel® Core™ i5 10

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

DDR4-2666,

DDR4-2933,

DDR4-3200,

LPDDR4-3733

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i3เจนเนอเรIntel® Core™ i3 10

DDR3L-1600,

DDR4-2666,

DDR4-3200,

LPDDR4-3733

16 GB, 32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรIntel® Core™ 9

LPDDR3-2133,

DDR4-2666

128gb
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i7เจนเนอเรIntel® Core™ i7 9

LPDDR3-2133,

DDR4-2666

128gb
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i5เจนเนอเรIntel® Core™ i5 9

LPDDR3-2133,

DDR4-2666

128gb

โปรเซสเซอร์โน้ตบุIntel® Core™ i9 เจนเนอเรIntel® Core™ 8

LPDDR3-2133,

DDR4-2666

64gb
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i7เจนเนอเรIntel® Core™ i7 8

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

LPDDR3-1866,

DDR4-2666,

DDR4-2400

 

 

16 GB, 32 GB, 64 GB

โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปเจนเนอIntel® Core™ i5 8

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

LPDDR3-1866,

DDR4-2666,

DDR4-2400

 

16 GB, 32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปเจนเนอIntel® Core™ i3 8

LPDDR3-2133,

DDR4-2666,

DDR4-2400

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i7เจนเนอเรIntel® Core™ i7 7

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133,

DDR4-2400

16 GB, 32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i5เจนเนอเรIntel® Core™ i5 7

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133,

DDR4-2400

16 GB, 32 GB, 64 GB

โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i3เจนเนอเรIntel® Core™ i3 7

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรIntel® Core™ 8

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866

ขนาด 16 GB

โปรเซสเซอร์แล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรIntel® Core™ 7

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866

ขนาด 16 GB

โปรเซสเซอร์แล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรIntel® Core™ 6

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866

ขนาด 16 GB

โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปเจนเนอIntel® Core™ i7 6

 

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i5เจนเนอเรIntel® Core™ i5 6

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i3เจนเนอเรIntel® Core™ i3 6

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรIntel® Core™ 5

DDR3L-1600,

DDR3L-1333,

DDR3-1333,

DDR3-1600,

LPDDR3-1600,

LPDDR3-1333,

DDR3L-RS-1600

ขนาด 16 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปเจนเนอIntel® Core™ i7 5

DDR3L-1333,

DDR3L-1866,

DDR3L-1600,

LPDDR3-1333,

LPDDR3-1866,

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปเจนเนอIntel® Core™ i5 5

DDR3L-1600,

DDR3L-1866,

DDR3L-1333,

LPDDR3-1600,

LPDDR3-1866,

LPDDR3-1333

16 GB, 32 GB

โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปเจนเนอIntel® Core™ i3 5

DDR3L-1600,

DDR3L-1333,

LPDDR3-1600,

LPDDR3-1333

ขนาด 16 GB
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i7เจนเนอเรIntel® Core™ i7 4

DDR3L 1333,

DDR3L-1600

32gb
โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปIntel® Core™ i5เจนเนอเรIntel® Core™ i5 4

DDR3L-1333,

DDR3L-1600,

LPDDR3-1333,

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

โปรเซสเซอร์แล็ปท็อปเจนเนอIntel® Core™ i3 4

DDR3L-1333,

DDR3L-1600,

LPDDR3-1333,

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

ระบบการIntel® Core™ i7

ระบบการIntel® Core™ i5

เจนเนอเรIntel® Core™ i3

DDR3L-1333,

DDR3L-1600,

DDR3L-RS-1600,

DDR3L-RS-1333

32gb

เจนเนอเรIntel® Core™ i5

เจนเนอเรIntel® Core™ i3

DDR3-1066,

DDR3-1333,

DDR3-1600

8 GB, 16 GB, 32 GB

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน
วิธีค้นหาเจนเนอเรIntel® Core™รุ่น