ประเภทหน่วยความจําที่รองรับสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™แล็ปท็อป

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007393

08/01/2024

Laptops Laptop

ภาพรวม

หาประเทศหน่วยความจําที่โมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® รองรับได้ใน หน้าสเปคผลิตภัณฑ์ (ark.intel.com) โปรดดู วิธีค้นหาสเปคหน่วยความจําที่รองรับสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

คุณสามารถค้นหาข้อมูล เช่น:

  • ขนาดหน่วยความจําสูงสุด: ดูความจุสูงสุดของหน่วยความจําที่โปรเซสเซอร์รองรับ
  • ประเภทหน่วยความจํา (เช่น LPDDR3, DDR4, LPDDR4)
  • จํานวนสูงสุดของแชนเนลหน่วยความจํา
  • แบนด์วิดธ์หน่วยความจําสูงสุด: ดูอัตรา (หน่วยเป็น GB/s) การอ่านข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลสูงสุดระหว่างหน่วยความจําเซมิคอนดักเตอร์และโปรเซสเซอร์
หมาย เหตุ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับหน่วยความจําที่แล็ปท็อป, โน๊ตบุ๊ก, คอมพิวเตอร์แบบ 2-in-1 และ All-in-Ones รองรับ โปรดติดต่อ ขอการสนับสนุนจาก ผู้ผลิตอุปกรณ์ตามแบบเดิม (OEM) ของคุณ

ประเภทหน่วยความจําที่รองรับสําหรับโปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™

ตระกูลแล็ปท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ประเภทหน่วยความจําที่รองรับ

ขนาดหน่วยความจําสูงสุด

(ขึ้นอยู่กับประเภทหน่วยความจํา)

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ แล็ปท็อป (เจนเนอเรชั่น 14)

สูงสุด DDR5 5600 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

192 GB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ แล็ปท็อป (ซีรีส์ 1)

สูงสุด DDR5 5200 MT/s
สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5/x 5200 MT/s
สูงสุด LPDDR5/x 6400 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

96 GB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra แล็ปท็อป (ซีรีส์ 1)

สูงสุด DDR5 5600 MT/s

สูงสุด LPDDR5/x 7467 MT/s

สูงสุด LPDDR5/x 6400 MT/s

96 GB, 64 GB

แล็ปท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 N-ซีรีส์

DDR4 3200 MT/s
DDR5 4800 MT/s
LPDDR5 4800 MT/s
16 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 13

สูงสุด DDR5 5600 MT/s
สูงสุด DDR5 5200 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5/x 6400 MT/s
สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 13

สูงสุด DDR5 5600 MT/s
สูงสุด DDR5 4800 MT/s
สูงสุด DDR5 5200 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5/x 6400 MT/s
สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 13

สูงสุด DDR5 5200 MT/s

สูงสุด DDR5 4800 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5/x 6400 MT/s
สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 13

สูงสุด DDR5 5200 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5/x 5200 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

64gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 12

สูงสุด DDR5 4800 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5 5200 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 12

สูงสุด DDR5 4800 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5 5200 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 12

สูงสุด DDR5 4800 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5 5200 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

128 GB, 64 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 12

สูงสุด DDR5 4800 MT/s

สูงสุด DDR4 3200 MT/s

สูงสุด LPDDR5 5200 MT/s

สูงสุด LPDDR4x 4267 MT/s

64gb

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 11

DDR4-3200

LPDDR4x-4267

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 11

DDR4-3200

LPDDR4x-4267

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 11

DDR4-3200

LPDDR4x-4267

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10 DDR4-2933 128gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 10

DDR4-2666

DDR4-2933

DDR4-3200

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

LPDDR4-3733

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 10

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

DDR4-2666

DDR4-2933

DDR4-3200

LPDDR4-3733

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 10

DDR3L-1600

DDR4-2666

DDR4-3200

LPDDR4-3733

16 GB, 32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 9

DDR4-2666

LPDDR3-2133

128gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 9

DDR4-2666

LPDDR3-2133

128gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 9

DDR4-2666

LPDDR3-2133

128gb

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 8

DDR4-2666

LPDDR3-2133

64gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8

DDR4-2666

DDR4-2400

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

LPDDR3-1866

16 GB, 32 GB, 64 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8

DDR4-2666

DDR4-2400

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

LPDDR3-1866

16 GB, 32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 8

DDR4-2666

DDR4-2400

LPDDR3-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 7

DDR4-2133

DDR4-2400

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

LPDDR3-1866

16 GB, 32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 7

DDR4-2133

DDR4-2400

DDR3L-1600

LPDDR3-2133

LPDDR3-1866

16 GB, 32 GB, 64 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 7

DDR4-2133

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรชั่น 8

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

16 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรชั่น 7

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

16 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรชั่น 6

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

16 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 6

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 6

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 6

DDR3L-1600

LPDDR3-1866

DDR4-2133

32 GB, 64 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ m เจนเนอเรชั่น 5

DDR3L-1600

DDR3L-1333

DDR3-1333

DDR3-1600

LPDDR3-1600

LPDDR3-1333

DDR3L-RS-1600

16 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 5

DDR3L-1333

DDR3L-1866

DDR3L-1600

LPDDR3-1333

LPDDR3-1866

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 5

DDR3L-1600

DDR3L-1866

DDR3L-1333

LPDDR3-1600

LPDDR3-1866

LPDDR3-1333

16 GB, 32 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 5

DDR3L-1600

DDR3L-1333

LPDDR3-1600

LPDDR3-1333

16 GB
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 4

DDR3L 1333

DDR3L-1600

32gb
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 4

DDR3L-1333

DDR3L-1600

LPDDR3-1333

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 4

DDR3L-1333

DDR3L-1600

LPDDR3-1333

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 3

Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 3

Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 3

DDR3L-1333

DDR3L-1600

DDR3L-RS-1600

DDR3L-RS-1333

32gb

Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 2

Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 2

DDR3-1066

DDR3-1333

DDR3-1600

8 GB, 16 GB, 32 GB

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ประเภทหน่วยความจําที่รองรับสําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel®ของฉัน
วิธีค้นหาเจนเนอเรชั่นของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™