คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® Storage Expander RES3FV288

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007371

13/10/2020

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้จะให้คำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์สำหรับ Intel® Storage Expander RES3FV288

ชื่อไฟล์: H34798-004_RES3FV288_UG. pdf
ขนาด: ๑.๓ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับ Intel® Storage Expander RES3FV288
คู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ RAID/การจัดเก็บข้อมูล Intel อื่นๆ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Intel RAID ใช่หรือไม่