ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Server Board SE7520AF2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007363

13/07/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค Intel® Server Board SE7520AF2 ของผลิตภัณฑ์ (TPS) ให้รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการทำงานและชุดคุณสมบัติของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยังมีรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: se7520af2_server_board_tps_r1. 2_win เป็นครั้งสุดท้าย. pdf
ขนาด: ๓.๑๗ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*