ข้อความคู่มือเริ่มต้นและรูปภาพที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วสำหรับ S3420GP สำหรับครอบครัว Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007358

08/09/2017

ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการผสานรวมและความเสียหายของบอร์ดที่เป็นไปได้ระบบของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำต่อไปนี้:

Required tools & Fastener identification guide

กำลังเตรียมแชสซี

รายการแชสซีที่ผ่านการทดสอบแล้ว
คำแนะนำด้านล่างใช้แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel SC5650UP เป็นตัวอย่างสำหรับแชสซี Intel หรือที่ไม่ใช่ของ Intel อื่นๆเท่านั้นโปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับแชสซีของคุณในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งนี้

วางแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของ Intel บนพื้นผิวที่มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต สัมผัสกรอบแชสซีอย่างแรกเสมอก่อนที่จะเข้าถึงภายในเพื่อติดตั้งบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ให้ทำการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หรือติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ

การติดตั้ง shield i/o และแนบป้ายชื่อ i/o

 1. แนบป้ายชื่อเข้ากับ Shield i/o (ไม่บังคับ)
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งป้ายชื่อทางด้านที่ถูกต้องของ shield i/o หมายเหตุการวางแนวของการวาดภาพในรูปวาดก่อนที่จะแนบป้ายชื่อของคุณ
  Labels on the outside face of the I/O shield
  1. ลบการสนับสนุนจากหนึ่งในสามป้ายโล่ i/o ที่มีอยู่ในบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  2. กดฉลากบนโล่ i/o ตามที่แสดงไว้
  3. ทำซ้ำขั้นตอนในการติดตั้งป้ายโล่ i/o แบบที่สองและสาม
 2. ติดตั้ง shield i/o
  โล่ติดตั้งจากด้านในของแชสซี ฉลากควรมองเห็นได้จากด้านนอกของแชสซี
  1. แทรกขอบด้านหนึ่งของโล่ตามที่แสดงไว้
  2. ผลักดันโล่เข้าสู่ตัวแชสซีอย่างมั่นคงจนกว่าจะคลิกเข้าที่
   Chassis back panel opening

ติดตั้งกันชนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

 1. เตรียมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์
  1. หมุนบอร์ดเพื่อแสดงด้านล่างและยึดตามที่แสดงไว้
  2. ค้นหาวงกลมทั้งหกตามที่แสดง
 2. แนบกันชน
  1. ถอดการสนับสนุนออกจากแต่ละตัวกันชน
  2. กดกันชนไปยังแต่ละหกวงกลม
   Bumper locations

ติดตั้งบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

 1. ใส่บอร์ดเซิร์ฟเวอร์
  วางบอร์ดเข้ากับแชสซีให้แน่ใจว่าช่องเปิด i/o ของแผงด้านหลังและแชสซี standoffs ปรับตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง
  • เมื่อใช้งานแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel SC5650UP ให้ใส่ด้านหน้าของบอร์ดก่อนจากนั้นเลื่อนบอร์ดกลับเพื่อให้ตัวเชื่อมต่อ i/o เข้ากับช่องเปิด i/o ที่ด้านหลังของแชสซี
   board insertion
 2. แนบบอร์ดเซิร์ฟเวอร์
  ใช้สกรูเพื่อติดตั้งบอร์ดเข้ากับแชสซีที่สถานที่9แห่งที่ระบุโดยลูกศรสีน้ำเงินที่เป็นของแข็งในรูปภาพ
  screw locations

ติดตั้งโปรเซสเซอร์

เมื่อถอดฝาครอบป้องกันไม่สัมผัสสายไฟสีทอง
เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ให้กดโดยใช้ขอบเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสายติดต่อ gold
หากต้องการหลีกเลี่ยงความเสียหายอย่าปล่อยฝาครอบลงบนสายไฟซ็อกเก็ตหรือส่วนประกอบ
DO NOT TOUCH the gold socket wires

 1. เปิดที่งัดของซ็อกเก็ต
  1. ดันมือจับก้านบังคับลงและออกจากซ็อกเก็ตเพื่อปลดปล่อย
   lever handle
  2. หมุนก้านเปิดทุกทาง
   rotate lever open
 2. เปิดแผ่นโหลด
  เปิดแผ่นโหลดตามที่แสดง
  open load plate
 3. ถอดฝาครอบ
  1. วางนิ้วโป้งและนิ้วตามที่แสดงและเอียงขึ้นที่ด้านหน้าเล็กน้อย
   thumb and finger placement
  2. ถอดฝาครอบ
  3. ค่อยๆยกฝาครอบให้ตรงตามที่แสดง
   lift cover straight up
 4. แกะโปรเซสเซอร์
  ถอดฝาครอบป้องกันอย่างระมัดระวังตามที่แสดงไว้ บันทึกฝาครอบป้องกัน
  remove protective cover
 5. ติดตั้งโปรเซสเซอร์
  1. ด้านล่างของโปรเซสเซอร์มีส่วนประกอบที่อาจทำให้สายซ็อกเก็ตเสียหายได้หากติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง
   components location
  2. โปรเซสเซอร์ต้องสอดคล้องกับซ็อกเก็ตที่เปิดก่อนทำการติดตั้ง อย่าปล่อยโปรเซสเซอร์เข้าไปในซ็อกเก็ต!
  3. โอเรียนท์โปรเซสเซอร์ที่มีซ็อกเก็ตเพื่อให้โปรเซสเซอร์ทำงานร่วมกับหมุดสองซ็อกเก็ต
  4. หมายเหตุตำแหน่งของกุญแจสีทองที่มุมของโปรเซสเซอร์
   Note location of gold key at corner of processor
  5. ปิดแผ่นโหลด
  6. ค่อยๆลดแผ่นโหลดเหนือโปรเซสเซอร์
   lower the load plate
  7. ดึงแผ่นโหลด
  8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบด้านหน้าของภาพนิ่งของแผ่นโหลดใต้ตัวยึดไหล่เมื่อเบรกมือถูกลดลง
  9. ปิดคานงัดการล็อคแผ่นโหลด
   Close the load plate locking lever.
  10. สลักก้านล็อค
  11. ผลักดันก้านล็อค
  12. อย่าทำให้บอร์ดเซิร์ฟเวอร์มีความเสียหายกับปลายก้านล็อค
  13. เลื่อนปลายก้านใต้รอยในแผ่นโหลด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านบังคับนั้นได้รับการจับยึดอย่างแน่นหนา
   Make sure the lever is securely latched
 6. ติดตั้งฮีทซิงค์ที่ใช้งาน
  จำเป็นต้องมีฮีทซิงค์ที่ใช้งานอยู่สำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5650UP ความร้อนที่ใช้งานทั่วไปจะแสดงอยู่ด้านล่าง หมุนตัวระบายความร้อนที่ใช้งานอยู่เพื่อให้ขั้วต่อสายไฟไปถึงส่วนหัวของ CPU fan บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์
  heatsink styles may vary
  อ่างความร้อนมีวัสดุอินเทอร์เฟซสำหรับการระบายความร้อน (TIM) ที่อยู่ด้านล่าง ใช้ความระมัดระวังเพื่อที่คุณจะไม่ทำให้วัสดุอินเทอร์เฟซด้านความร้อนเสียหาย ใช้ถุงมือเพื่อหลีกเลี่ยงขอบที่คมชัด
   
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบไขควงที่ด้านบนของแต่ละสกรูหมุนตั้งฉากกับใบพัดของฮีทซิงค์ตามที่แสดง
   fastener position
  2. จัดระบายความร้อนด้วยหลุมในบอร์ดและการประกอบที่ต่ำลงไปยังบอร์ด ยึดไปยังรูในบอร์ดเซิร์ฟเวอร์
   align heatsink
  3. กดลงล่างด้านบนของหัวปิด
   press downward
  4. ยึดเข้ากับตำแหน่งสุดท้าย
   fastener in final position
  5. ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละสกรู
  6. เสียบสายเคเบิลของพัดลมเข้ากับส่วนหัวของพัดลม CPU

ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ DIMM

สังเกตกระบวนการ ESD (ปล่อยไฟฟ้าสถิต) ตามปกติเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนประกอบของระบบ หลีกเลี่ยงการสัมผัสรายชื่อเมื่อมีการจัดการหรือติดตั้ง Dimm

การระบุหน่วยความจำ DIMM ของ DDR3:
ลำตัวของ DIMM และขั้วต่อของช่องเสียบจะต้องสอดคล้องตามที่แสดงไว้
Memory identification

การกำหนดค่าหน่วยความจำและลำดับการจัดเรียงของประชากร:
Memory Configurations and Population Order

สำหรับการกำหนดค่าหน่วยความจำเพิ่มเติมโปรดดู ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์

ติดตั้ง Dimm:

 1. เปิดทั้งก้านเสียบ DIMM ทั้งสองตัว
 2. หมายเหตุตำแหน่งของการจัดตำแหน่งบาก
 3. แทรกการทำ DIMM ให้แน่ใจว่าขอบขั้วต่อของ DIMM สอดคล้องกับช่องเสียบอย่างถูกต้อง
 4. กดลงที่ DIMM อย่างแน่นหนาจนกว่าจะยึดเข้าที่และปิดทั้งสองก้าน
 5. ตรวจสอบด้วยสายตาว่าการปิดเครื่องแต่ละช่องจะปิดสนิทและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับแต่ละช่องด้านของ DIMM

ทำให้การเชื่อมต่อพลังงานบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

 1. แนบขั้วต่อเพาเวอร์ของ CPU
 2. แนบขั้วต่อสายไฟหลัก
 3. หมายเหตุตำแหน่งของสลักบนขั้วต่อสายไฟแต่ละตัวและจัดวางด้วยแท็บที่ตรงกันบนซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว
  Main and CPU power connector detail

ติดตั้งไดรฟ์ออปติคอลและฮาร์ดไดรฟ์ (s)

ดูเอกสารประกอบแชสซีสำหรับการติดตั้งไดรฟ์
Chassis illustration

เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์/ไดรฟ์ออปติคอตเป็นบอร์ดเซิร์ฟเวอร์
SATA Data cable connector

แนบสายเคเบิลสวิทช์บุกรุก
Attach intrusion switch cable

แนบแผงด้านหน้าแบบอนุกรมและการเชื่อมต่อ USB
Attach front panel, serial, and USB connections

เชื่อมต่อกับแชสซีด้วยพัดลม

Chassis fan connections
แนบแฟนๆที่มีการเชื่อมต่อแบบ4พินที่นี่

ติดตั้งบัตรเพิ่มเติม [s]
add-in card

ตกแต่ง

 1. ทำให้การเชื่อมต่อ i/o
 2. ปลั๊กไฟ AC
  I/O connections and AC power

ซอฟต์แวร์• BIOS ไดรเวอร์และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

 1. ยืนยันเวอร์ชั่น BIOS: ดูบนหน้าจอการจัดการเซิร์ฟเวอร์/ระบบในยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่น BIOS ที่ติดตั้งไว้ หากมีเวอร์ชั่นใหม่ ให้อัปเดต BIOS บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 2. กำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ RAID ของคุณ
 3. ติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ
 4. ติดตั้งไดรเวอร์
  ด้วยระบบปฏิบัติการที่ทำงานอยู่ให้ใส่ซีดี Intel® Server Deployment Toolkit หากใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows * Intel® Deployment Assistant จะทำงานอัตโนมัติและช่วยให้คุณสามารถเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมเพื่อติดตั้ง ในระบบปฏิบัติการอื่นๆให้เรียกดูโฟลเดอร์ CD เพื่อค้นหาและติดตั้งไฟล์ไดรเวอร์

ปัญหาและโซลูชันทั่วไป

ระบบไม่ได้บูตหรือแสดงวิดีโอที่เปิดใช้งาน

 • ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กตัวเชื่อมต่อเพาเวอร์ของ CPU + 12V อยู่หรือไม่ หากไม่มีสายเคเบิลนี้โปรเซสเซอร์จะไม่มีพลังใดๆ
 • รหัสเตือน1-5-2-1 หมายความว่าคุณอาจไม่มีโปรเซสเซอร์ที่รองรับ ดูรายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบ แล้ว
 • เสียงบี๊บสามตัวบ่งบอกว่ามีข้อผิดพลาดหน่วยความจำ ดูรายการหน่วยความจำ ที่ได้รับการทดสอบ

อ้าง อิง

เค้าโครงส่วนประกอบ Intel® Server Board S3420GP
Component Layout

การสร้างการเชื่อมต่อไปยังบอร์ดเซิร์ฟเวอร์อ้างอิงอย่างรวดเร็ว
Server Board Quick Reference