โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ SE7221BK1 และ Intel® Entry SR1425BK1-E Intel® Entry Server Board

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007349

19/09/2017

Intel® Entry Server Board SE7221BK1 และ Intel® Entry System SR1425BK1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4ที่ทำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์๘๐๐ MHz system bus และโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D ที่ใช้งานได้กับความเร็วบัสระบบ๕๓๓ MHz

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4โปรเซสเซอร์

Cpu
หมาย เลข
ความเร็ว CPUแค ช
ขนาด
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๕๔๐๓.๒๐ GHz1 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๕๔๑๓.๒๐ GHz1 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๕๕๐๓.๔๐ GHz1 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๕๕๑๓.๔๐ GHz1 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๕๗๐๓.๘๐ GHz1 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๖๓๐๓.๐๐ GHz2 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๖๔๐๓.๒๐ GHz2 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๖๕๐๓.๔๐ GHz2 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๖๖๐๓.๖๐ GHz2 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๖๖๒๓.๖๐ GHz2 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๖๗๐๓.๘๐ GHz2 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4๖๗๒๓.๘๐ GHz2 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4หน่วย 520 j๒.๘๐ GHz1 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ 4, 529 j๓.๐๐ GHz1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4โปรเซสเซอร์540J๓.๒๐ GHz1 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์550เซนต์4ตัว๓.๔๐ GHz1 MB
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ 560J 4 โปรเซสเซอร์๓.๖๐ GHz1 MB
 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

Cpu
หมาย เลข
ความเร็ว CPUแค ช
ขนาด
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335 j๒.๘๐ GHz๒๕๖ KB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330J๒.๖๖ GHz๒๕๖ KB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325 j๒.๕๓ GHz๒๕๖ KB
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์