แผ่นข้อมูลสำหรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007314

30/09/2019

เอกสารข้อมูลเป็นเอกสารทางเทคนิคที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อตระกูลโปรเซสเซอร์เปิดใช้งานและได้รับการอัปเดตเป็นข้อมูลใหม่ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังต่อไปนี้: การแนะนำคุณสมบัติ, ข้อมูลจำเพาะด้านไฟฟ้า, แพคเกจข้อมูลจำเพาะทางกล, ข้อมูลจำเพาะด้านความร้อน, คำอธิบายสัญญาณ, ข้อมูลจำเพาะด้านไฟฟ้า, ข้อมูลจำเพาะของโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่อง

เอกสารข้อมูลอาจแตกต่างกันไปทั่วทั้งตระกูลโปรเซสเซอร์ในแต่ละขอบเขต โดยปกติแล้วเอกสารนี้ประกอบด้วยพื้นที่ที่สนใจเช่นช่วงวิด, ข้อมูลการประกอบแพคเกจของโปรเซสเซอร์, ข้อมูลจำเพาะทางการระบายความร้อน, โปรไฟล์ความร้อนและข้อมูลเกี่ยวกับสถานะพลังงานของโปรเซสเซอร์เป็นต้น

ข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D ๘๐๐ลำดับ

ข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D ๘๐๐ลำดับicon
ชื่อไฟล์: 307506
ขนาด: ๒.๖๕ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๖

โปรเซสเซอร์ intel® Pentium® D และลำดับ๙๐๐และโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®รุ่น Extreme Edition ๙๕๕, ๙๖๕เอกสาร
ในการประมวลผล๖๕ nm ในแพคเกจ๗๗๕-land LGA ที่สนับสนุนสถาปัตยกรรม Intel®64และการสนับสนุนเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชันของ Intel®

โปรเซสเซอร์intel® Pentium® D และลำดับ๙๐๐และโปรเซสเซอร์ intel® Pentium®รุ่น Extreme Edition ๙๕๕, ๙๖๕เอกสารicon
ชื่อไฟล์: 310306
ขนาด: ๒.๕๑ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลและเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของโปรเซสเซอร์ intel® Pentium และ Celeron®
แหล่งข้อมูล/เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™
แหล่งข้อมูล/เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของโปรเซสเซอร์ intel® Xeon™