หน่วยความจําของระบบบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GVHZ

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007305

30/06/2021

คุณสมบัติหน่วยความจําระบบ
บอร์ดเดสก์ทอป intel® D865GVHZ มีซ็อกเก็ต DIMM สองซ็อกเก็ตและรองรับคุณสมบัติหน่วยความจําต่อไปนี้:

  • DDR SDRAM DIMM 2.6V (เฉพาะ) 184 พิน พร้อมหน้าสัมผัสที่เคลือบด้วยทอง
  • ไม่รองรับ DIMM แบบด้านเดียวหรือสองหน้าแบบไม่มีสายต่อที่มีข้อจํากัดต่อไปนี้: ไม่รองรับ DIMM แบบสองด้านกับองค์กร x16
  • หน่วยความจําระบบรวมทั้งหมดสูงสุด 2 GB
  • หน่วยความจําระบบทั้งหมดต่่าสุด: 64 MB
  • DIMM ที่ไม่ใช่ ECC
  • การตรวจจับตัวตนแบบอนุกรม
  • DDR400, DDR333 และ DDR266 SDRAM DIMM
หมาย เหตุเพื่อให้เป็นไปตามข้อจําเพาะของหน่วยความจํา DDR SDRAM ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรบรรจุบอร์ดด้วย DIMM ที่รองรับโครงสร้างข้อมูล Serial Presence Detect (SPD) ซึ่งจะช่วยให้ BIOS สามารถอ่านข้อมูล SPD และตั้งโปรแกรมชิปเซ็ตเพื่อกําหนดการตั้งค่าหน่วยความจําอย่างถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด หากติดตั้งหน่วยความจําที่ไม่ใช่ SPD แล้ว BIOS จะพยายามกําหนดการตั้งค่าหน่วยความจําอย่างถูกต้อง แต่อาจได้รับผลกระทบด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ หรือ DIMM อาจไม่สามารถตอบสนองได้ภายใต้ความถี่ที่กําหนด

 

ความถี่บัสระบบที่รองรับและการผสานความเร็วหน่วยความจํา

DIMMความถี่บัสระบบโปรเซสเซอร์ที่ต้องใช้
DDR400800 MHz
DDR333 (หมายเหตุ)800 หรือ 533 MHz
DDR266800, 533 หรือ 400 MHz

 

หมาย เหตุขณะใช้งานโปรเซสเซอร์ความถี่บัสระบบ 800 MHz หน่วยความจํา DDR333 อยู่ที่ 320 MHz นี่จะลดความล่าช้าของระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอัตราความเร็วของระบบ

 

การกําหนดค่า DIMM ที่รองรับ

ความจุ DIMMตั้ง ค่า คอน ฟิกความหนาแน่นของ DDR SDRAMDDR SDRAM Organization Front-side/Back-sideจํานวนอุปกรณ์ DDR SDRAM
ขนาด 64 MBด้านเดียว64 Mbit8 M x 8/ว่าง8
ขนาด 64 MBด้านเดียว128 Mbit8 M x 16/ว่าง4
ขนาด 128 MBสองด้าน64 Mbit8 M x 8/8 M x 816
ขนาด 128 MBด้านเดียว128 Mbit16 M x 8/ว่าง8
ขนาด 128 MBด้านเดียว256 Mbit16 M x 16/ว่าง4
ขนาด 256 MBสองด้าน128 Mbit16 M x 8/16 M x 816
ขนาด 256 MBด้านเดียว256 Mbit32 M x 8/ว่าง8
ขนาด 256 MBด้านเดียว512 Mbit32 M x 16/ว่าง4
ขนาด 512 MBสองด้าน256 Mbit32 M x 8/32 M x 816
ขนาด 512 MBด้านเดียว512 Mbit64 M x 8/ว่าง8
ขนาด 1024 MBสองด้าน512 Mbit64 M x 8/64 M x 816

 

บัสระบบและความเร็วหน่วยความจํา
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GVHZ สนับสนุนความเร็วบัสระบบสามตัวและความเร็วหน่วยความจําสามตัว การเข้าใจว่าความเร็วของหน่วยความจําระบบไม่ได้รับการสนับสนุนในทุกความเร็วของบัสระบบเป็นเรื่องสําคัญ ในตารางด้านล่าง เป็นรายชื่อความเร็วบัสระบบและความเร็วหน่วยความจําที่มีให้ใช้งาน

ความเร็วบัสระบบ

PC2100
266 MHz DDR SDRAM

PC2700
333 MHz DDR SDRAM

PC3200
400 MHz DDR SDRAM

800 MHzxx1x
533 MHzxxx2
400 MHzxx3 ตัวx4 ตัว

 

1 เพื่อลดความเร่งความเร็วของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยหน่วยความจํา 333 MHz DDR ที่ 320 MHz ขณะใช้โปรเซสเซอร์ Intel® ที่มีความเร็วบัสระบบ 800 MHz

2 เพื่อลดความเร่งความเร็วของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยหน่วยความจํา 400 MHz DDR ที่ 333 MHz เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel ที่มีความเร็วบัสระบบ 533 MHz โมดูลหน่วยความจําบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องในการกําหนดค่านี้

3 เพื่อลดความเร่งความเร็วของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยหน่วยความจํา 333 MHz DDR ที่ 266 MHz ขณะใช้โปรเซสเซอร์ Intel ที่มีความเร็วบัสระบบ 400 MHz โมดูลหน่วยความจําบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องในการกําหนดค่านี้

4 เพื่อลดความเร่งความเร็วของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยหน่วยความจํา 400 MHz DDR ที่ 266 MHz เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel ที่มีความเร็วบัสระบบ 400 MHz โมดูลหน่วยความจําบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องในการกําหนดค่านี้

หน่วยความจําที่ผ่านการทดสอบ

Intel มอบขั้นตอนการทดสอบสภาพแวดล้อมขั้นสูง ซอฟต์แวร์ทดสอบ และฮาร์ดแวร์ที่จําเป็นให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระเพื่อทดสอบขั้นสูงตามที่ผู้ขายหน่วยความจําร้องขอ หน่วยความจําที่ทดสอบโดย Computer Memory Test Labs (CMTL*)

หน่วยความจําที่ผ่านการทดสอบภายใน
Intel มีหน่วยความจําจํากัดที่ทดสอบกับบอร์ดเดสก์ทอป หมายเลขชิ้นส่วนเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ตารางด้านล่างแสดงรายการชิ้นส่วนที่ผ่านการทดสอบเต็มรูปแบบโดย Intel เพื่อบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GVHZ

DDR333

ขนาด (MB)ผลิตหมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตECC หรือ Non-ECC
ขนาด 256 MBคิงส์ตันKVR333X64C25/256Non-ECC
ขนาด 512 MBคิงส์ตันKVR333X64C25/512Non-ECC
ขนาด 64 MBซัม ซุงM368L0914DTL-CB3Non-ECC
ขนาด 128 MBซัม ซุงM368L1624DTL-CB3Non-ECC
ขนาด 128 MBซัม ซุงM368L1624DTM-CB3Non-ECC
ขนาด 256 MBซัม ซุงM368L3223DTM-CB3Non-ECC
ขนาด 512 MBซัม ซุงM368L6423DTM-DB3Non-ECC
ขนาด 512 MBไมครอนMT16VDDT6464AG-335B4Non-ECC
ขนาด 256 MBไมครอนMT8VDDT3264AG-335B4Non-ECC

 

DDR400

ขนาด (MB)ผลิตหมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตECC หรือ Non-ECC
ขนาด 256 MBคิงส์ตันKVR400X64C25/256Non-ECC
ขนาด 512 MBคิงส์ตันKVR400X64C25/512Non-ECC
ขนาด 128 MBซัม ซุงM368L1624DTM-CCCNon-ECC
ขนาด 256 MBซัม ซุงM368L3223ETM-CB4Non-ECC
ขนาด 256 MBซัม ซุงM368L3223DTM-CCCNon-ECC
ขนาด 512 MBซัม ซุงM368L6423ETM-CB4Non-ECC
ขนาด 512 MBซัม ซุงM368L6423DTM-CC4Non-ECC
ขนาด 512 MBซัม ซุงM368L6423DTM-CCCNon-ECC
ขนาด 256 MBซัม ซุงM368L643223DTM-CC4Non-ECC