คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000JF

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007302

19/09/2017

คำแนะนำเหล่านี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ผลิตภัณฑ์ตระกูล H2000JF เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์และแชสซีและรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและแทนที่ส่วนประกอบ

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000JF ผลิตภัณฑ์ตระกูล
คู่มือบริการของระบบคู่มือบริการระบบ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๒,๔๔๐ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๔
คู่มือบริการแชสซีคู่มือบริการแชสซี (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๒,๖๐๐ KB KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*