ขั้นตอนการกู้คืนอาร์เรย์สำหรับ Intel® Entry Storage System SS4200

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007298

12/07/2017

S4200 ขั้นตอนการกู้คืนอาร์เรย์ (PDF)icon
จัดเตรียมขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลที่ล้มเหลวอาร์เรย์และกู้คืนการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
ขั้นตอนเหล่านี้อาจไม่ส่งผลในการกู้คืนอาร์เรย์ หากคุณไม่คุ้นเคยกับการใช้งานบรรทัดคำสั่ง Linux * อย่าพยายามใช้ขั้นตอนเหล่านี้ ข้อผิดพลาดของคำสั่งที่การเข้าถึงระดับรากอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถกู้ได้กับระบบไฟล์ได้

ขนาดไฟล์: ๓๘๘ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๒
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*