ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007296

12/07/2017

ข้อมูลจำเพาะนี้มีรายละเอียดชุดคุณสมบัติของโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650, ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์บอร์ด Intel®เซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: E39531-004_SC5650_TPS_R1_2. pdf
ขนาด: ๒,๗๓๔,๐๖๗ไบต์
วันที่: เมษายน๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*