รายชื่อระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล S5520HC Intel® Server Board

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007284

11/02/2020

ตารางนี้แสดงรายการระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล Intel® Server Board S5520HC ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่อยู่ในรายการ

ดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ที่มีระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ

 

ระบบปฏิบัติการประเภทของการทดสอบหมาย เหตุ
Microsoft Windows Server ๒๐๑๒ * ที่ใช้ Hyper-v x64ป. 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 *, Service Pack 1, x645,7
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, Service Pack 2, ๓๒-บิต6
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, Service Pack 2, x64 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, ๓๒-บิตและ x64 
Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๐๘ *1
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ R2 *, Service Pack 2, ๓๒-บิตและ x64 
Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๐๓ *1
Red Hat Enterprise Linux ๖.๑ *, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
SuSE Linux Enterprise Server 11 *, Service Pack 1, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
Microsoft Windows 7 *, ๓๒-บิตและ x64พัทยา 
เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows Small Business (SBS) ๒๐๑๑ *-มาตรฐานสิ่งจำเป็นและ Add-on แบบพรีเมียม1,8
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, x64, UEFI2,3
การอัปเดต Red Hat Enterprise Linux 5 * 6, ๓๒บิตและ๖๔-บิต 
Red Hat Enterprise Linux 4 * การอัพเด 7, ๓๒บิตและ๖๔-บิต 
SuSE Linux Enterprise Server 10 *, Service Pack 4, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
Sun Solaris * 10 U5 และ U72,4
SCO Unix * OpenServer ๖.๐6
SCO UnixWare 7.1.4 *6
UnixWare 7.1.4 * 
VMWare * ESXi ๕.๐, VMware ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์/RAID ESRT2 
VMWare * ESX ๔.๑ U1 และ Esx ๔.๑ U1, VMware ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์/ESRT2 RAID 
VMWare * ESX ๔.๐ U1 และ Esx ๔.๐ U1, VMware ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์/ESRT2 RAID 
VMWare * ESX ๓.๕ U4 และ Esx ๓.๕ U4, VMware ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์/ESRT2 RAID 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล VMWare * vSphere ๑.๐, VMware ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์/ESRT2 RAID 

 

 ประเภทของการทดสอบความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
ป.การใช้งานร่วมกันและความเครียด–ความเครียดของระบบที่มีซอฟต์แวร์ทดสอบพิเศษใช้เพื่อเพิ่มความเครียดของ CPU, หน่วยความจำ, และรถบัส IO ของแพลตฟอร์ม พื้นที่ทดสอบในการตรวจสอบความเข้ากันได้คือการตรวจสอบฟังก์ชันพื้นฐานการติดตั้งระบบปฏิบัติการและการบูตIntel ให้การสนับสนุนสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและ/หรือการทำงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ การสนับสนุนจะให้มาโดยไม่ว่าจะมีการทดสอบอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใต้ระบบปฏิบัติการหรือไม่
พัทยาการทดสอบพื้นฐาน–การติดตั้งระบบปฏิบัติการ, การบูตและการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชัน

Intel ให้และทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์แบบรวมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ผู้จำหน่ายของคอนโทรลเลอร์มีไดรเวอร์เมื่อมีคำขอ Intel ไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดจำหน่ายในการพัฒนาไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่พวกเขาไม่รองรับอยู่แล้ว สามารถจำกัดการทำงานของตัวควบคุมแบบรวมของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นได้

Intel ให้การสนับสนุนสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของอะแดปเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมเมื่อระบบปฏิบัติการมีการทดสอบการติดตั้งแบบพื้นฐานเท่านั้น

 

หมาย เหตุ
 1. สนับสนุนเฉพาะส่วนของระบบปฏิบัติการเท่านั้น ส่วนของแอปพลิเคชันไม่ได้รับการทดสอบหรือรองรับ
 2. ตัวควบคุม SATA RAID บนเครื่อง (ESRTII) ควรจะถูกปิดใช้งานเนื่องด้วยไม่มีไดรเวอร์
 3. เปิดใช้งานตัวเลือก Boot BIOS ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ * UEFI
 4. ดูภาคผนวก G: แนวทางการติดตั้ง Intel® Server Board ในสเปคผลิตภัณฑ์ S5520HC สำหรับความพร้อมใช้งานไดรเวอร์ U5 ของ Sun Solaris * 10
 5. ดู ที่ฉันสามารถค้นหาไดรเวอร์ Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับความพร้อมใช้งานของไดรเวอร์
 6. ไม่มีการทดสอบ Intel® Server Board S5500HCV
 7. การทดสอบและการรับรองของ Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 จะขยายการสนับสนุนไปยังรุ่นต่อไปนี้:
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (มาตรฐาน)
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่ฝังตัว (องค์กร)
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 Foundation *
  มาตรฐาน Windows Server ๒๐๐๘ R2 *
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 Enterprise *
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 Datacenter *
  Windows Web Server ๒๐๐๘ R2 *
  Windows HPC Server ๒๐๐๘ R2 *
  Windows ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘ *
 8. Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * ถูกสร้างบน Windows Server ๒๐๐๘ R2 * Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * ใช้ไดรเวอร์ที่รองรับโดยระบบปฏิบัติการ Windows Server ๒๐๐๘ R2 *

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel®-Microsoft * WHQL ข้อมูล
รายงานการส่งการทดสอบใบรับรอง Linux * และ UNIX *
รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบ
หน่วยความจำและรายการฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการทดสอบ