อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600IP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007283

12/07/2017

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) ไอคอน
คู่มือนี้แสดงรายการข้อมูลการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และรหัสการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่

ขนาด: 1.70MB
วันที่: เมษายน 2015

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF