ไม่สามารถติดตั้ง Windows 7 * หรือ Windows Server ๒๐๐๘ * สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๖๐๐ซีรี่ส์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007278

08/09/2017

ไม่สามารถติดตั้ง Windows 7 * ด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๕๖๐๐

หากติดตั้ง Windows 7 * หรือ Windows Server ๒๐๐๘ * การติดตั้งอาจตรึงอยู่ที่หน้าจอล็อกอินบน Intel® Server Board S5520SC พร้อมโปรเซสเซอร์๕๖๐๐ซีรี่ส์ Intel® Xeon®ที่ติดตั้งไว้

เชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับสวิตช์หรือเราเตอร์ใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังพอร์ต NIC บนบอร์ด

หากมีการพยายามทำระบบปฏิบัติการให้ลองรีบูตระบบเพื่อดูว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ หากไม่มีการติดตั้งใหม่อาจจำเป็น

ระบบปฏิบัติการ
Windows 7 *
Windows Server ๒๐๐๘ *

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองของระบบที่ช้าด้วย Windows ๒๐๐๘ R2 * หรือ Windows 7 * และโปรแกรมควบคุม NIC แบบฝังตัว