แอปพลิเคชันต่อไปนี้ต้องการข้อผิดพลาด Microsoft .NET

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000007263

29/10/2020

คุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดการติดตั้งไดรเวอร์ต่อไปนี้:

แอปพลิเคชันต่อไปนี้ต้องการ Microsoft .NET Framework ๓.๐หรือใหม่กว่า: ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel® โปรดติดตั้ง Microsoft .NET Framework รุ่นล่าสุดจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft เพื่อเรียกใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ได้อย่างถูกต้อง

โซลูชัน
ดาวน์โหลดและติดตั้ง แพคเกจ Microsoft .Net framework ๓.๐สามารถเผยแพร่ ต่อได้