คู่มือการติดตั้งฉบับย่อสําหรับตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP และตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000CP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007262

19/04/2024

คู่มือเหล่านี้มีข้อมูลอ้างอิงด่วนสําหรับการสร้างบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®
คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ ส่วนที่ 1 คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ ส่วนที่ 1 (PDF) icon
ขนาด: 4,685 KB
วันที่: มีนาคม 2012
คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ ส่วนที่ 2 คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ ส่วนที่ 2 (PDF) icon
ขนาด: 7,878 KB
วันที่: มีนาคม 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*