คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว Intel® Server Board สำหรับตระกูล S2600CP และตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000CP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007262

19/09/2017

คำแนะนำเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงที่รวดเร็วสำหรับการสร้าง Intel® Server Board ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

 
Intel® Server Board มีโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®
คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วส่วนที่1คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วส่วนที่ 1 (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๔,๖๘๕ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒
คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วส่วนที่2คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วส่วนที่ 2 (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๗,๘๗๘ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*