คู่มือการติดตั้งสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 พร้อมซ็อกเก็ต LGA2011 และ LGA1356

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007251

20/12/2019

ตารางแสดงรายการคู่มือการติดตั้งที่คุณสามารถใช้กับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®และการผสานรวมการติดตั้งวิดีโอหากมี

ด้วยตนเองครอบครัวซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง (PDF)
ขนาด: ๒.๐๖ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๑
ตระกูลโปรเซสเซอร์ E5 Intel® Xeon®LGA2011ไป
คู่มือการติดตั้ง (PDF)
ขนาด: ๒.๖๕ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๓
ตระกูลโปรเซสเซอร์ E5 Intel® Xeon®LGA1356N/A

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*