คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบย่อสำหรับ Intel® Server Board S3210LX

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007249

19/09/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อนี้ประกอบด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการผสานรวม Intel® Server Board S3210LX, S3200SHV หรือ S3210SHLC เข้ากับแชสซีเซิร์ฟเวอร์

คู่มือมีอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML:

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ IntelPdfHtml
S3210SHLX

ด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วicon
ชื่อไฟล์: E15437002_S3210SHQSUGLXFrontOL. pdf
ขนาด: ๖,๓๖๑,๙๓๓ไบต์
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๗

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับicon
ชื่อไฟล์: E15437002_S3210SHQSUGLXBackOL. pdf
ขนาด: ๒,๗๑๘,๗๒๕ไบต์
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๗
การปรับปรุงไฟล์: E15437-002

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
S3200SHV/S3210SHLC

ด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วicon
ชื่อไฟล์: E12552002_S3210SHQSUGFrontOL. pdf
ขนาด: ๖,๓๖๗,๙๗๘ไบต์
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๗
การปรับปรุงไฟล์: E12552-002

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับicon
ชื่อไฟล์: E12552002_S3210SHQSUGBackOL. pdf
ขนาด: ๒,๗๒๓,๙๑๙ไบต์
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๗
การปรับปรุงไฟล์: E12552-002

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ