วิธีเปิดใช้งาน Intel® Matrix Storage RAID สำหรับตระกูล Intel® Server Board S3000AH

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007247

07/09/2017

  1. อัพเดตเป็น BIOS ล่าสุด
  2. ระหว่างการโพสต์ให้กด < F2 > เพื่อเข้าสู่หน้าจอตั้งค่า BIOS
  3. เลือกตัวควบคุม > IDE เมนูขั้นสูง > เปิดใช้งาน SATA RAID เพื่อแสดงการตั้งค่า RAID RAID แบบ SATA
  4. ในการตั้งค่า RAID RAID OPROM * ให้เลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Intel Matrix
  5. กด < F10 > เพื่อบันทึกและออก
  6. ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ RAID สำหรับการจัดเก็บข้อมูล Intel® Matrix สำหรับ Windows *. เลือกคอนโทรลเลอร์ Intel® 82801GR/GH SATA SATA (เดสก์ทอ ICH7R/DH) เมื่อระบบปฏิบัติการได้รับแจ้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Intel® Matrix Storage Manager เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งาน Intel® Matrix Storage Technology และให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับ:

  • อาร์เรย์ ATA RAID แบบอนุกรมที่มีประสิทธิภาพสูง
  • อาร์เรย์ ATA RAID แบบอนุกรมที่ทนต่อความผิดพลาด1
  • อาร์เรย์ RAID แบบอนุกรม ATA ที่มีความจุสูงและความผิดพลาดที่ทนต่อ
  • การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและทนต่อความผิดปกติของอาร์เรย์ RAID RAID 10 บนชิปเซ็ตที่รองรับโดยใช้ระบบปฏิบัติการที่เลือก
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ