ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000XVN

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007234

07/01/2021

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) นี้ให้ข้อมูลเฉพาะบอร์ดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทํางาน และสถาปัตยกรรมระดับสูงของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000XVN

ดูตารางข้อมูล ตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบย่อยของบอร์ด รวมถึงชิปเซ็ต BIOS และการจัดการเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
ชื่อไฟล์: 418519_D66403_006_S5000XVN_TPS_R1_5.pdf
ขนาด: 1.70 MB
วันที่: สิงหาคม 2010

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

อัพเดตข้อมูลจําเพาะ

เอกสารนี้เป็นการอัพเดทตามข้อมูลจําเพาะที่มีอยู่ในข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค Intel® Workstation Board S5000XVN เอกสารนี้มีเพื่อการใช้งานโดยผู้ผลิตระบบฮาร์ดแวร์และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์สําหรับแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ หรือเครื่องมือ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะ การชี้แจงข้อมูลจําเพาะ รายละเอียด และการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

โปรดดู ที่ การอัปเดตข้อมูลจําเพาะของ Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence สําหรับการอัปเดตข้อมูลจําเพาะที่เกี่ยวข้องกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รายการที่มีอยู่ในการอัปเดตข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ที่ไม่สามารถใช้ได้กับ Intel® Workstation Board S5000XVN หรือได้รับการหลีกเลี่ยงในเอกสารนี้ มิฉะนั้น ควรสันนิษฐานว่าข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์ใดๆ สําหรับขั้นตอนที่กําหนดสามารถใช้ได้กับการปรับปรุงแผ่นแผงวงจรพิมพ์ (PBA) ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนั้น

อัพเดตข้อมูลจําเพาะ icon
ชื่อไฟล์: MSU_XVN_SEP09.pdf
ขนาด: 148 KB
วันที่: กันยายน 2009