ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000S

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007231

12/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000S เซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board

ชื่อไฟล์: G22850006_P4000S_TPS_R1_5. pdf
ขนาดไฟล์: ๓,๖๘๑ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๒
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*