คำแนะนำการผสานรวมระบบและบริการสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000WT/ตระกูล S2600WT

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007225

17/08/2020

คู่มือการผสานรวมระบบและบริการ (PDF)icon
เอกสารนี้มีข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่คุณเพิ่มและลบส่วนประกอบบนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาดไฟล์:11 MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการผสานรวมระบบและบริการสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000wt/ตระกูล s2600wt