ไม่สามารถติดตั้ง Hyper-v กับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3330 และ S3210SH Intel® Server Board

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000007211

13/09/2017

หากต้องการแก้ไขข้อความข้อผิดพลาด "โปรเซสเซอร์ไม่รองรับการจำลองเสมือน" เมื่อติดตั้ง ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับ Intel® Server Board S3200SH และ S3210SH Intel® Server Board ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ไปยัง เวอร์ชั่นล่าสุด.

การกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ BIOS > Advanced > ในขณะนี้จะแสดง:

  • เทคโนโลยี Intel SpeedStep®ที่เพิ่มขึ้น
  • การประมวลผลแบบหลายคอร์
  • ดำเนินการบิตปิดใช้งาน
  • เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชันของ Intel®