รายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7230NH1 และ Intel® Entry Server Platform SR1475NH1-E

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007207

03/02/2020

Intel® Entry Server Board SE7230NH1 และ Intel® Entry Server Platform SR1475NH1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนหนึ่งในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

เพื่อความสะดวกของคุณจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับแต่ละโปรเซสเซอร์ที่โดดเด่น การเชื่อมโยงหลายมิติเหล่านี้จะนำคุณไปยังเครื่องมือ ข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ที่ให้ข้อมูลจำเพาะของโปรเซสเซอร์และข้อมูลรหัสการสั่งซื้อ

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D:

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL9K7๓.๖๐ GHz960๘๐๐ MHz๖๕ nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA6,7,8
SL9AP๓.๖๐ GHz960๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,2,3,5
SL9K8๓.๔๐ GHz950๘๐๐ MHz๖๕ nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA6,7,8
SL9QQ๓.๔๐ GHz945๘๐๐ MHz๖๕ nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA6,7
SL9QB๓.๔๐ GHz945๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA 
SL95V๓.๔๐ GHz950๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL8WP๓.๔๐ GHz950๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL94P๓.๔๐ GHz950๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL95W๓.๒๐ GHz940๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL8WQ๓.๒๐ GHz940๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL94Q๓.๒๐ GHz940๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL8CM๓.๒๐ GHz840๘๐๐ MHz๙๐ nmB01MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3
SL88R๓.๒๐ GHz840๘๐๐ MHz๙๐ nmขับ1MBx2๗๗๕ pin PLGA1
SL9KA๓.๐๐ GHz925๘๐๐ MHz๖๕ nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA6,7
SL9D9๓.๐๐ GHz925๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA 
SL95X๓.๐๐ GHz930๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL8WR๓.๐๐ GHz930๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL94R๓.๐๐ GHz930๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL8CN๓.๐๐ GHz830๘๐๐ MHz๙๐ nmB01MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3
SL88S๓.๐๐ GHz830๘๐๐ MHz๙๐ nmขับ1MBx2๗๗๕ pin PLGA1
SL9KB๒.๘๐ GHz915๘๐๐ MHz65nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA6,7
SL9DA๒.๘๐ GHz915๘๐๐ MHz๙๐ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA 
SL8WS๒.๘๐ GHz920๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL94S๒.๘๐ GHz920๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3,4,5
SL8CP๒.๘๐ GHz820๘๐๐ MHz๙๐ nmB01MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3
SL88T๒.๘๐ GHz820๘๐๐ MHz๙๐ nmขับ1MBx2๗๗๕ pin PLGA1
SL8ZH๒.๖๖ GHz805๕๓๓ MHz๙๐ nmB01MBx2๗๗๕ pin PLGA1,3

 

Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ Extreme Edition 4 ตัว:

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL7Z4๓.๗๓ GHz๑๐๖๖ MHz90nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA 

 

 

 

Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์4ตัวที่มีความเร็วบัสของระบบ๘๐๐ MHz:

 

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL8PY๓.๘๐ GHz670๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8Q9๓.๘๐ GHz670๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL7Z3๓.๘๐ GHz670๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8J7๓.๘๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL82U๓.๘๐ GHz570J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7P2๓.๘๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL96H๓.๖๐ GHz661๘๐๐ MHz๖๕ nmC12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL94V๓.๖๐ GHz661๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8WF๓.๖๐ GHz661๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8UP๓.๖๐ GHz660๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8PZ๓.๖๐ GHz660๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8QB๓.๖๐ GHz660๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8J6๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7Z5๓.๖๐ GHz660๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA4,5
SL7Q2๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7NZ๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7L9๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KN๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J9๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL96J๓.๔๐ GHz651๘๐๐ MHz๖๕ nmC12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL94W๓.๔๐ GHz651๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8WG๓.๔๐ GHz651๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8Q5๓.๔๐ GHz650๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL7Z7๓.๔๐ GHz650๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8PS๓.๔๐ MHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PY๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PZ๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7L8๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KM๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8J5๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J8๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL96K๓.๒๐ GHz641๘๐๐ MHz๖๕ nmC12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL94X๓.๒๐ GHz641๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8WH๓.๒๐ GHz641๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8Q6๓.๒๐ GHz640๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL7Z8๓.๒๐ GHz640๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8PR๓.๒๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PW๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PX๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7LA๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KL๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J7๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8J2๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL96L๓.๐๐ GHz631๘๐๐ MHz๖๕ nmC12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL94Y๓.๐๐ GHz631๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8WJ๓.๐๐ GHz631๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8Q7๓.๐๐ GHz630๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL7Z9๓.๐๐ GHz630๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA3,4,5
SL8PQ๓.๐๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PU๓.๐๐ GHz531๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KK๓.๐๐ GHz529 j๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HZ๓.๐๐ GHz531๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J6๓.๐๐ GHz529 j๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8AB๒.๘๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA3
SL8PP๒.๘๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PR๒.๘๐ GHz520J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KJ๒.๘๐ GHz520J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J5๒.๘๐ GHz520J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 

 

 

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D:

 

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL9BS๓.๒๐ GHz351๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL8HF๓.๒๐ GHz351๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL7TZ๓.๒๐ GHz351๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TQ๓.๐๖ GHz345J๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL9BR๓.๐๖ GHz346๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL8HD๓.๐๖ GHz346๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL7TY๓.๐๖ GHz346๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TP๒.๙๓ GHz340 j๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL98X๒.๙๓ GHz341๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL8HB๒.๙๓ GHz341๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL7TX๒.๙๓ GHz341๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TN๒.๘๐ GHz335 j๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7VT๒.๘๐ GHz335๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL98W๒.๘๐ GHz336๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL8H9๒.๘๐ GHz336๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL7TW๒.๘๐ GHz336๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL98V๒.๖๖ GHz331๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL8H7๒.๖๖ GHz331๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA4
SL7TV๒.๖๖ GHz331๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7VS๒.๖๖ GHz330J๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TM๒.๖๖ GHz330J๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7VR๒.๕๓ GHz325 j๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TL๒.๕๓ GHz325 j๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 

 

 

 

หมาย เหตุ
  1. ส่วนประกอบเหล่านี้สนับสนุนเทคโนโลยี Intel®หน่วยความจำขยาย๖๔ (Intel® 64) ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรดดิ้ง ส่วนประกอบเหล่านี้สนับสนุนการดำเนินการปิดใช้งานคุณลักษณะบิต (NX) ส่วนประกอบเหล่านี้สนับสนุนเทคโนโลยี Intel® Speed Step ที่ดียิ่งขึ้น นี่คือโปรเซสเซอร์แบบ dual-core
  2. โปรเซสเซอร์นี้ประกอบด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรดดิ้ง ส่วนประกอบเหล่านี้สนับสนุนเทคโนโลยี Intel®หน่วยความจำขยาย๖๔ (Intel® 64) ส่วนประกอบเหล่านี้สนับสนุนการดำเนินการปิดใช้งานคุณลักษณะบิต (NX) นี่คือโปรเซสเซอร์คู่ core
  3. สอดคล้องกับ RoHS โปรเซสเซอร์มี interconnect ระดับ2ที่ปราศจากสารตะกั่วและโซลูชันการระบายความร้อนเป็นแบบปราศจากสารตะกั่ว
  4. โปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการแก้ไข BIOS ๑๑๐๔หรือสูงกว่าเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง
  5. การใช้โปรเซสเซอร์เหล่านี้ด้วย๑๑๐๔ BIOS ที่ได้รับการปรับปรุงอาจส่งผลให้แฟนๆระบบทำงานด้วยความเร็วเต็มรูปแบบ
  6. โปรเซสเซอร์เหล่านี้สนับสนุนข้อมูลจำเพาะของ 775_VR_CONFIG_05A (หลัก)
  7. ส่วนประกอบเหล่านี้สนับสนุนเทคโนโลยี Intel SpeedStep®ที่เพิ่มขึ้นและสถานะหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้น
  8. ส่วนประกอบเหล่านี้รองเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชันของ Intel®