อาจจำเป็นต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพิ่มเติมเมื่อติดตั้ง Intel® Extreme Graphics Driver

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007204

29/10/2020


สิ่งที่ฉันเห็น
  • ความละเอียดที่จำกัดและความลึกของสีที่มีอยู่หลังจากติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก
  • ระบบไม่อนุญาตให้มีการเรียกใช้งานฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

สาเหตุคืออะไร
ไดรเวอร์กราฟิกนี้ยังไม่ได้โหลดโมดูลที่จำเป็นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ VGA เริ่มต้นกำลังขับเคลื่อนจอแสดงผล

ฉันจะแก้ไขสิ่งนี้ได้อย่างไร
ไดรเวอร์และโมดูลเหล่าถัดไปจะต้องโหลดก่อนรีบูตอย่างสมบูรณ์ อาจจำเป็นต้องเริ่มต้นระบบใหม่รองเพื่อทำกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์