อะไหล่, รายการอุปกรณ์เสริม, และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Workstation Board ตระกูล W2600CR2 และ Intel® Workstation System ตระกูล P4000CR2

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007180

13/07/2017

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
คู่มือนี้แจกแจงรายการข้อมูลการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และรหัสการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่

ขนาด: 997 KB
วันที่: กันยายน 2013
การปรับปรุงแก้ไข: 1.9

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF