ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Server Board S1600JP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000JP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007170

19/09/2017

เอกสารเหล่านี้ให้ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ตระกูล S1600JP Intel® Server Boardข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาดไฟล์: ๓,๓๖๔ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๙
ตระกูล R1000JP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาดไฟล์: ๓,๐๑๖ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๗
อัพเดตข้อมูลจำเพาะรายเดือน Intel® Server Board R1000JP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®สำหรับตระกูล S1600JPอัพเดทข้อมูลจำเพาะรายเดือนicon
ขนาดไฟล์: ๒๙๙ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*