โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D955XCS

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007166

30/09/2019

Intel® Desktop Board D955XCS สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดจะมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับโดยการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ สตริงอักขระ5ตัวนี้ (ตัวอย่างเช่น: SL36W หรือ XL2XL) จะถูกพิมพ์บนโปรเซสเซอร์และใช้เพื่อระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้บนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

เลือกตระกูลโปรเซสเซอร์ของคุณ:

โปรเซสเซอร์ intel Pentium D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
๙๖๐ (SL9AP & SL9K7 เท่านั้น)๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX เท่านั้น๒๐๔๓หรือมากกว่า
๙๕๐
(SL94P & SL9K8 เท่านั้น)
๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๒๐๔๓หรือมากกว่า
๙๔๕ (sSpec SL9QQ เท่านั้น)๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4 MBATX เท่านั้น๒๐๔๓หรือมากกว่า
940๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
๙๒๕ (sSpec SL9KA เท่านั้น)3 GHz๘๐๐ MHz4 MBATX เท่านั้น๒๐๔๓หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
915๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4 MBATX เท่านั้น๒๐๓๖หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ intel Pentium Extreme Edition

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
965๓.๗๓ GHz๑๐๖๖ MHz2x2 MBATX เท่านั้น๒๐๓๖หรือมากกว่า
955๓.๔๖ GHz๑๐๖๖ MHz2x2 MBATX only๒๐๑๕หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ intel Pentium 4 Extreme Edition

ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
๓.๗๓ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ intel Pentium 4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
620๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๗๘๔หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๗๘๔หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๗๘๔หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๒๐๑๕หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า
531๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๒๐๑๕หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๗๘๔หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๒๐๑๕หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๔หรือมากกว่า

 

ประเภทโมดูล1ชนิด: โปรเซสเซอร์ Intel แบบบรรจุกล่องอาจมีโมดูลความร้อน BTX หรือโมดูลการระบายความร้อนแบบตระกูล ATX บอร์ดนี้ต้องใช้โมดูลความร้อน BTX หากโปรเซสเซอร์ที่อยู่ในรายการประกอบด้วยโมดูลหน่วยความร้อน ATX, โมดูลความร้อน BTX จะต้องแยกต่างหาก

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด