ระบบปฏิบัติการที่รองรับและเว็บเบราว์เซอร์สำหรับ Intel® Active System Console

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007154

22/03/2019

ซอฟต์แวร์ Intel® System Management ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ คลิกแต่ละส่วนประกอบเพื่อดูระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
Intel® Active System Console สนับสนุนระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ รายการที่ได้รับการทำเครื่องหมายด้วยหมายความว่าได้รับ Check icon การสนับสนุน

 Intel® Active System Console ๓.๕Intel® Active System Console 3.5.2Intel® Active System Console ๔.๐Intel® Active System Console ๔.๒Intel® Active System Console ๔.๔Intel® Active System Console ๕.๐Intel® Active System Console 6.1.14Intel® Active System Console 7.0.24Intel® Active System Console 7.0.27Intel® Active System Console 8.0 xIntel® Active System Console 8.1 เท่านั้น x
Windows * Server ๒๐๑๖มาตรฐาน/ศูนย์ข้อมูล         Check iconCheck icon
Microsoft Windows * Server ๒๐๑๒ R2 EM64T        Check iconCheck iconCheck icon
Microsoft Windows * Server ๒๐๑๒ Enterprise        Check icon  
Microsoft Windows * Server ๒๐๐๘ R2 SP1 EM64T        Check icon  
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, 32-บิต/64-บิตCheck iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck icon     
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, ปล่อย2--Check iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck icon     
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ *, 32-บิต/64-บิตการวางจำหน่าย2Check iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck icon     
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ * พร้อม Service Pack 2, 32-บิต/64-บิตCheck iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck icon     
Microsoft Windows XP *Check iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck icon      
Microsoft Windows Vista *Check iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck icon      
Microsoft Windows 7 *--Check iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck icon     
Red Hat
องค์กร Linux 7 * EM64T
       Check iconCheck iconCheck iconCheck icon
Red Hat
ระดับองค์กร Linux 6 * รุ่น๕๓๒-บิตและ EM64T
      Check iconCheck iconCheck iconCheck icon 
Red Hat Enterprise Linux 5.7 */6.x (๓๒-บิตและ๖๔-บิต)     Check iconCheck icon    
Red Hat Enterprise Linux 5 * (๓๒-บิตและ๖๔-บิต)----Check iconCheck iconCheck icon      
Red Hat Enterprise Linux 4 * (๓๒-บิตและ๖๔-บิต)----Check iconCheck icon--      
Suse
Linux Enterprise Server 12 * (x64)
         Check iconCheck icon
SuSE Linux Enterprise Server 11 *-Service Pack 4 (๓๒-บิตและ๖๔-บิต)         Check iconCheck icon
SuSE Linux Enterprise Server 11 *-Service Pack 2 (๓๒-บิตและ๖๔-บิต)----Check iconCheck iconCheck iconCheck icon     
SuSE Linux Enterprise Server 10 *-Service Pack 2 (๓๒-บิตและ๖๔-บิต)----Check iconCheck iconCheck iconCheck icon     
Mozilla Firefox * ๓.๐Check iconCheck iconCheck icon----      
Mozilla Firefox * ๓.๖----Check iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck iconCheck icon
Microsoft Internet Explorer * ๖.๐Check iconCheck icon------      
Microsoft Internet Explorer * ๗.๐----Check iconCheck iconCheck iconCheck icon  Check iconCheck iconCheck icon
Microsoft Internet Explorer * ๘.๐--------Check iconCheck icon  Check iconCheck iconCheck icon
Microsoft Internet Explorer * ๙.๐     Check icon  Check iconCheck iconCheck icon
Microsoft Internet Explorer * ๑๐.๐        Check iconCheck iconCheck icon
Microsoft Internet Explorer * ๑๑.๐        Check iconCheck iconCheck icon

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Intel® Active System Console บนศูนย์ดาวน์โหลดของ Intel