คู่มือการให้บริการสำหรับระบบ Intel® Modular Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007148

13/07/2017

คู่มือบริการicon
วิธีการแก้ปัญหาอัพเกรดและซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์โมดูลาร์รวมถึงวิธีการเพิ่มหรือเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขนาดไฟล์: ๑๕,๖๒๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๐
ฉบับปรับปรุง: 4

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*