เปิดใช้งานการปรับแผงให้พอดีสําหรับไดรเวอร์กราฟิก Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007138

27/09/2022

สิ่งที่ฉันเห็นคืออะไร

จอแสดงผลจะไม่เติมเต็มหน้าจอแล็ปท็อปในแอปพลิเคชันแบบเต็มหน้าจอและในเกมที่ใช้ความละเอียดต่ํากว่าความละเอียด LCD ดั้งเดิม

วิธีแก้ไข

หากต้องการเปิดใช้งานการปรับแผงให้พอดีกับไดรเวอร์กราฟิก 12.0 (หรือใหม่กว่า) ให้คลิกขวาที่เดสก์ทอป แล้วเลือก ตัวเลือกกราฟิก ตามด้วย Panel Fit จากนั้นเปิดใช้งาน