คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Intel® Quark™ SoC BSP Build

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007128

09/06/2020

คู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
ใช้เอกสารนี้เพื่อสร้างรูปภาพเพื่อเริ่มต้นระบบบนบอร์ดที่ใช้ SoC Intel® Quark™ของคุณและเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติซอฟต์แวร์ BSP ผู้ชมที่ตั้งใจสำหรับเอกสารนี้คือวิศวกรฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบเอ็มเบ็ดเด็ด

ชื่อไฟล์: Quark_BSP_BuildandSWUserGuide_329687_006. pdf
ขนาดไฟล์: ๖๖๗ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๔
ฉบับปรับปรุง: 006

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*