หน่วยความจำระบบสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41CN

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007127

10/06/2020

คุณสมบัติของหน่วยความจำระบบ
บอร์ดนี้มีซ็อกเก็ต DIMM สองช่องและรองรับคุณสมบัติของหน่วยความจำต่อไปนี้:

  • ซ็อกเก็ตหน่วยความจำแบบอินไลน์คู่๒๒๔๐-พิน DDR2 SDRAM (DIMM)
  • การสนับสนุนสำหรับ Dimm ๖๖๗ MHz หรือ DDR2 ๘๐๐ MHz
  • การสนับสนุนหน่วยความจำระบบสูงสุด 8 GB
  • หน่วยความจำที่ไม่ใช่ ECC เท่านั้น