ความเข้ากันได้กับ Windows Server ๒๐๑๒ * สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007116

19/09/2017

บอร์ดและระบบที่ระบุไว้ได้ผ่านการทดสอบที่เข้ากันได้กับ Windows Server ๒๐๑๒ * เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์

บอร์ด/ตระกูลระบบ
ตระกูล S1200RP Intel® Server Board
ตระกูล P4000RP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล R1000RP Intel® Server Board
ตระกูลตระกูล S2600CP Intel® Server Board
ตระกูล P4000CP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล W2600CR Intel® Workstation Board
ตระกูล P4300CR Intel® Workstation System
ตระกูล S2600IP Intel® Server Board
ตระกูล P4000IP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล R2000IP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
Intel® Server Board S2600JF
Intel® Server Board ตระกูล S2600WP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000JF
ตระกูล H2000WP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
Intel® Server Board ตระกูล S2600GL
Intel® Server Board S2600GZ
ตระกูล R1000GZ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®/GL
ตระกูล R2000GZ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®/GL
ตระกูล S2600CO Intel® Server Board
Intel® Server Board S2400BB
ตระกูล R1000BB ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล R2000BB ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล S2400SC Intel® Server Board
ตระกูล P4000SC ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล S2400LP Intel® Server Board
ตระกูล H2000LP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล S2400GP Intel® Server Board
ตระกูล P4000GP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล S2400EP Intel® Server Board
ตระกูล R1000EP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
Intel® Compute Module MFS2600KI
ตระกูล S1600JP Intel® Server Board
ตระกูล S1400FP Intel® Server Board
ตระกูลตระกูล Intel® Server Board