คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Entry Storage System SS4200-E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007068

13/07/2017

SS4200 คู่มือผู้ใช้ Intel® Entry Storage System-E (PDF)icon
คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและซ่อมแซมระบบจัดเก็บข้อมูลนี้ เอกสารนี้จะช่วยให้คุณมี:

  • ภาพรวมโดยย่อของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  • รายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการ
  • ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
  • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบน Intel® Entry Storage System SS4200
 

ขนาด: ๔.๘๖ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*