ข้อขัดแย้งของไดรเวอร์ IPMI ใน Windows * Server ๒๐๐๓ R2

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007057

12/06/2017

สิ่งที่ทำใหความขัดแย้งคืออะไร
ไม่ควรโหลดไดรเวอร์ IPMI (intel Platform Management Interface) สำหรับ Microsoft และผลิตภัณฑ์®ของ Intel ในเวลาเดียวกัน หากมีการติดตั้งไดรเวอร์ทั้งสองตัวจะมีความขัดแย้งทางทรัพยากรด้วยการสื่อสารกับ BMC (คอนโทรลเลอร์ Baseboard Management) และผลลัพธ์ในการทำงานที่ไม่น่าเชื่อถือ

ตามค่าเริ่มต้นการติดตั้ง Windows * Server ๒๐๐๓ R2 ไม่ได้ติดตั้งคอมโพเนนต์ การจัดการฮาร์ดแวร์ คอมโพเนนต์ Windows นี้ประกอบด้วยบริการ WS-Man, IPMI WMI (อินเทอร์เฟซการจัดการ Windows) และไดรเวอร์ Microsoft IPMI

การติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® System Management จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel IPMI

อย่าติดตั้งคอมโพเนนต์การจัดการฮาร์ดแวร์หรือหากเพิ่มแล้วให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Microsoft IPMI (การจัดการแพลตฟอร์มอัจฉริยะ)

คุณสามารถลบไดรเวอร์ Microsoft IPMI โดยทำตามหนึ่งในสามวิธีต่อไปนี้:

วิธีการที่ 1: ถอดไดรเวอร์ Microsoft IPMI ด้วยการถอนการติดตั้ง/ถอดคอมโพเนนต์การจัดการฮาร์ดแวร์

 1. คลิกเริ่มและจากนั้นคลิกแผงควบคุม หน้าต่าง' แผงควบคุม 'จะปรากฏขึ้น
 2. คลิกสองครั้งที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หน้าต่างเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกจะปรากฏขึ้น
 3. คลิกเพิ่ม/ลบคอมโพเนนต์ของ Windows หน้าต่างตัวช่วยสร้างส่วนประกอบ Windows *จะปรากฏขึ้น
 4. ภายใต้ส่วนประกอบให้ คลิกเพื่อเน้นเครื่องมือการจัดการและการตรวจสอบ
 5. คลิกปุ่ม รายละเอียด หน้าต่างการ จัดการและเครื่องมือตรวจสอบ จะปรากฏขึ้น
 6. คลิกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยกเลิกการจัดการฮาร์ดแวร์
 7. คลิกที่ OK ปุ่ม หน้าต่างการ จัดการและเครื่องมือตรวจสอบ หายไป
 8. คลิกปุ่ม ถัดไป การจัดการฮาร์ดแวร์ถูกถอนการติดตั้ง
 9. คลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้น


วิธีการที่ 2: เอาไดรเวอร์ Microsoft IPMI โดยการดำเนินการคำสั่งจากพร้อมท์คำสั่ง

 1. คลิกปุ่มเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมอุปกรณ์เสริมและจากนั้นคลิกพร้อมท์คำสั่ง หน้าต่างพร้อมท์คำสั่งจะปรากฏขึ้น
 2. ที่พร้อมต์ให้พิมพ์: Rundll32 ipmisetp. .dll, RemoveTheDevice
 3. กด < Enter >


วิธีการที่ 3: ถอดไดรเวอร์ Microsoft IPMI ออกจากตัวจัดการอุปกรณ์ Windows

 1. คลิก เริ่มและจากนั้นคลิก แผงควบคุม หน้าต่าง ' แผงควบคุม ' จะปรากฏขึ้น
 2. คลิกสองครั้งที่ เครื่องมือการจัดการ หน้าต่างการ จัดการ จะปรากฏขึ้น
 3. คลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ หน้าต่างการ จัดการคอมพิวเตอร์ จะปรากฏขึ้น
 4. ภายใต้ เครื่องมือระบบให้คลิกเพื่อเน้น ตัวจัดการอุปกรณ์ อุปกรณ์ระบบ จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมด้านขวา
 5. คลิกขวาที่อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับIPMI ทั่วไปของ Microsoft ภายใต้อุปกรณ์ของระบบในตัวจัดการอุปกรณ์และจากนั้นคลิกถอนการติดตั้ง