เครื่องมือการใส่/ถอดโปรเซสเซอร์สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007055

18/09/2017

Intel มุ่งมั่นทำการลดความเสียหายที่มีต่อซ็อกเก็ต LGA เพื่ออุตสาหกรรม ส่วนสัมผัสของซ็อกเก็ตนั้นเปราะบางมากและอาจเสียหายได้ง่ายถ้าสัมผัส

ตัวอย่างของส่วนสัมผัสที่คดงอบนซ็อกเก็ต LGA:
ส่วนสัมผัสที่คดงอ

Intel ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้การเคลื่อนขยับมีความคงเส้นคงวาและควบคุมได้ในการใส่และถอดฝาครอบซ็อกเก็ตและโปรเซสเซอร์บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับประเภทซ็อกเก็ตเหล่านี้:

  • LGA1155
  • LGA1156
  • LGA1356
  • LGA1366 HEDT
  • เซิร์ฟเวอร์ LGA1366
  • LGA1567
  • LGA2011

ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อระบุประเภทซ็อกเก็ตที่ใช้

Intel ทำงานร่วมกับ CCI เพื่อผลิตและกระจายเครื่องมือเหล่านี้ ติดต่อ CCI เพื่อสั่งซื้อเครื่องมือ (แม้แต่ก่อนที่จะเปิดตัวเครื่องมือก็ตาม) โดยใช้หมายเลขชิ้นส่วนที่แสดงรายการไว้ด้านล่าง

ข้อมูลคำสั่งซื้อ

 
ประเภทเครื่องมือ ภาพเครื่องมือ สำหรับประเภทซ็อกเก็ต... หมายเลขชิ้นส่วน มีสินค้าให้สั่งซื้อหรือไม่
เครื่องมือถอดฝาครอบซ็อกเก็ต

เครื่องมือถอดฝาครอบซ็อกเก็ต

LGA1155
LGA1156
G29360 พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
LGA1366 G29361 พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
LGA2011 G29362 พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
แท่นรองและเครื่องมือใส่/ถอดโปรเซสเซอร์ในปริมาณสูง (สำหรับใช้ในโรงงาน) เครื่องมือใส่/ถอดโปรเซสเซอร์ในปริมาณสูง LGA1155
LGA1156
เครื่องมือ: G17794
แท่นรอง: G21825
พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
LGA1366 เครื่องมือ: G21818
แท่นรอง: G21826
พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
LGA2011 45MM เครื่องมือ: G21829
แท่นรอง: G21827
พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
LGA2011
51MM
เครื่องมือ: G66730
แท่นรอง: G21827
พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
เครื่องมือใส่/ถอดโปรเซสเซอร์ในปริมาณต่ำ (สำหรับใช้งานภาคสนาม) เครื่องมือใส่/ถอดโปรเซสเซอร์ในปริมาณต่ำ LGA1155
LGA1156
เครื่องมือ: G29483
ฝาครอบเสริม: G34436
พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
LGA1366 เครื่องมือ: G29480
ฝาครอบเสริม: G34431
พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
LGA1567 เครื่องมือ: G29481
ฝาครอบเสริม: G34433
พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
LGA2011 เครื่องมือ: G29477
ฝาครอบเสริม: G34430
พร้อมวางจำหน่ายแล้ว