ข้อมูลจําเพาะของอะแดปเตอร์จ่ายไฟและสายไฟสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000007053

31/05/2023

Intel ใช้ผู้จัดจําหน่ายหลายรายสําหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ที่รวมอยู่ในกล่อง Intel® NUC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง LiteOn*, Asian Power Devices (APD)*,Key* และ FSP

ตารางนี้อธิบายถึงข้อกําหนดแรงดันไฟฟ้า/วัตต์สําหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ Intel NUC

หมาย เหตุ มีอะแดปเตอร์จ่ายไฟสํารองจําหน่ายที่ Simply NUC

แรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ (V) และวัตต์ (W) เสียบปลั๊กอยู่
Plug diameter

ประเภทปลั๊ก IEC

ใช้กับ Intel NUC รุ่น
12V 750W N/A1 C13 NUC13RNGi9, NUC13RNGi7, NUC13RNGi5
12V 650W N/A1 C13 NUC12DCMv9, NUC12DCMv7, NUC12DCMi9, NUC12DCMi7
12V 500W N/A1 C13 NUC11BTMi7, NUC11BTMi9
19V 500W N/A1 C13 NUC9V[x]QNX, NUC9i[y]QNX
19V 330W 7.5 มม. (ด้านนอก)
5.0 มม. (ภายใน)
C13 NUC12SNK72[x]
19V 230W

7.5 มม. (ด้านนอก)
5.0 มม. (ภายใน)

C13

NUC11PHKi7C, NUC11PHKi7CAA

NUC8i7HVK[x], NUC8i7HNK[x]

20V 120W 5.5 มม. (ด้านนอก)
2.5 มม. (ภายใน)
C5

NUC13VYKi7, NUC13VYKi5
NUC13AN[x]v7, NUC13AN[x]i7, NUC13AN[x]v5, NUC13AN[x]i5
NUC13L5[x]v7, NUC13L5[x]v5, NUC13L5[x]i5
NUC13L3[x]v7, NUC13L3[x]i7, NUC13L3[x]v5, NUC13L3[x]i5

19V 120W

5.5 มม. (ด้านนอก)
2.5 มม. (ภายใน)

C5 NUC12WS[x]v7, NUC12WS[x]i7, NUC12WS[x]v5, NUC12WS[x]i5
NUC11TN[x]v7, NUC11TN[x]i7, NUC11TN[x]v5, NUC11TN[x]i5
NUC10i7FN[x]
NUC6i7KYK
19V 90W 5.5 มม. (ด้านนอก)
2.5 มม. (ภายใน)
C5

NUC13AN[x]i3
NUC13L5[x]i3
NUC13L3[x]i3
NUC12WS[x]i3
NUC11PAQ[x], NUC11PAH[x], NUC11PAK[x], NUC11PAH[x]Z
NUC11TN[x]i3
NUC10i3FN[x], NUC10i5FN[x]
NUC8i3BE[x], NUC8i5BE[x], NUC8i7BE[x]
NUC8i3CYS[x]
NUC8i5INH[x], NUC8i7INH[x]
NUC8v7PN[x], NUC8v5PN[x], NUC8i3PN[x]

19V 65W 5.5 มม. (ด้านนอก)
2.5 มม. (ภายใน)
C5 NUC11ATKC2, NUC11ATKC4, NUC11ATKPE
NUC8CCHKR[x], NUC8CCHB[x]
NUC7i3DN[x], NUC7i5DN[x], NUC7i7DN[x]
NUC7i3BN[x], NUC7i5BN[x], NUC7i7BN[x]
NUC7CJY[x], NUC7PJY[x]
NUC6CAY[x]
NUC6i3SY[x], NUC6i5SY[x]
NUC5i3MY[x], NUC5i5MY[x]
NUC5PGYH, NUC5CPYH, NUC5PPYH
NUC5i3RY[x], NUC5i5RY[x], NUC5i7RY[x]
D34010WY[x], D54250WY[x]
DC53427HYE, D53427RKE
DCCP847DYE, DCP847SKE
DC3217IYE, D33217GKE
DC3217BY, D33217CK
12V 36W 5.5 มม. (ด้านนอก)
2.5 มม. (ภายใน)
C5 DN2820FYKH, DE3815TY[x]

1 Intel NUC SKU เหล่านี้มีอะแดปเตอร์จ่ายไฟภายในโครงเครื่อง

ตารางด้านล่างอธิบายถึงสายไฟ AC ที่รวมอยู่ในกล่องพร้อมผลิตภัณฑ์ Intel® NUC Intel NUC แต่ละรุ่นมาพร้อมกับสายไฟ AC เฉพาะภูมิภาคหรือสายไฟ AC ใดๆ (เฉพาะอะแดปเตอร์จ่ายไฟ)

หมาย เหตุ หากรุ่น Intel NUC ของคุณไม่อยู่ในรายการด้านล่าง แสดงว่าไม่มีสายไฟแยกต่างหากในกล่อง อะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นอะแดปเตอร์สไตล์วอลล์วอร์ท และมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ปลั๊กเฉพาะภูมิภาค

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Intel® NUC 13 Pro Desk Edition [Kit/Mini PC] NUC13VYK[x]
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

RNUC13VYKI70QC1
RNUC13VYKI50WC1
RNUC13VYKI70001
RNUC13VYKI50001

รวมสายไฟของสหรัฐอเมริกา

RNUC13VYKI70QC2
RNUC13VYKI50WC2
RNUC13VYKI70002
RNUC13VYKI50002

รวมสายไฟ EU

RNUC13VYKI70QA6
RNUC13VYKI50WA6
RNUC13VYKI70006
RNUC13VYKI50006

สายไฟของจีนรวมอยู่ด้วย
Intel® NUC 13 Pro [Kit/Mini PC] NUC13AN[x][x] และชุด NUC13L[x][x][x]
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ
RNUC13ANHV70000
RNUC13ANKV70000
RNUC13ANHI70000
RNUC13ANKI70000
RNUC13ANHV50000
RNUC13ANKV50000
RNUC13ANHI50000
RNUC13ANKI50000
RNUC13ANHI30000
RNUC13ANKI30000
RNUC13L5KV70000
RNUC13L5KV50000
RNUC13L5KI50000
RNUC13L5KI30000
RNUC13L3HV70000
RNUC13L3KV70000
RNUC13L3HI70000
RNUC13L3KI70000
RNUC13L3HV50000
RNUC13L3KV50000
RNUC13L3HI50000
RNUC13L3KI50000
RNUC13L3HI30000
RNUC13L3KI30000
ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5
C5 type connector

RNUC13ANKI70QC1
RNUC13ANKI50WC1
RNUC13ANKI30WC1
RNUC13ANHV70001
RNUC13ANKV70001
RNUC13ANHI70001
RNUC13ANKI70001
RNUC13ANHV50001
RNUC13ANKV50001
RNUC13ANHI50001
RNUC13ANKI50001
RNUC13ANHI30001
RNUC13ANKI30001
RNUC13L3HV70001
RNUC13L3KV70001
RNUC13L3HI70001
RNUC13L3KI70001
RNUC13L3HV50001
RNUC13L3KV50001
RNUC13L3HI50001
RNUC13L3KI50001
RNUC13L3HI30001
RNUC13L3KI30001
RNUC13L3HV7000U
RNUC13L3KV7000U
RNUC13L3HI7000U
RNUC13L3KI7000U
RNUC13L3HV5000U
RNUC13L3KV5000U
RNUC13L3HI5000U
RNUC13L3KI5000U
RNUC13L3HI3000U
RNUC13L3KI3000U

รวมสายไฟของสหรัฐอเมริกา

RNUC13ANKI70QC2
RNUC13ANKI50WC2
RNUC13ANKI30WC2
RNUC13ANHV70002
RNUC13ANKV70002
RNUC13ANHI70002
RNUC13ANKI70002
RNUC13ANHV50002
RNUC13ANKV50002
RNUC13ANHI50002
RNUC13ANKI50002
RNUC13ANHI30002
RNUC13ANKI30002
RNUC13L3HV70002
RNUC13L3KV70002
RNUC13L3HI70002
RNUC13L3KI70002
RNUC13L3HV50002
RNUC13L3KV50002
RNUC13L3HI50002
RNUC13L3KI50002
RNUC13L3HI30002
RNUC13L3KI30002

รวมสายไฟ EU

RNUC13ANKI70QC3
RNUC13ANKI50WC3
RNUC13ANKI30WC3
RNUC13ANHV70003
RNUC13ANKV70003
RNUC13ANHI70003
RNUC13ANKI70003
RNUC13ANHV50003
RNUC13ANKV50003
RNUC13ANHI50003
RNUC13ANKI50003
RNUC13ANHI30003
RNUC13ANKI30003
RNUC13L3HV70003
RNUC13L3KV70003
RNUC13L3HI70003
RNUC13L3KI70003
RNUC13L3HV50003
RNUC13L3KV50003
RNUC13L3HI50003
RNUC13L3KI50003
RNUC13L3HI30003
RNUC13L3KI30003

รวมสายไฟของสหราชอาณาจักร

RNUC13ANHI70QA6
RNUC13ANHI50WA6
RNUC13ANHI30WA6
RNUC13ANHI70006
RNUC13ANHI50006
RNUC13ANHI30006

สายไฟของจีนรวมอยู่ด้วย
ชุด Intel® NUC 13 Extreme NUC13RNGi9, NUC13RNGi7, NUC13RNGi5
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

RNUC13RNGi90000
RNUC13RNGi70000
RNUC13RNGi50000

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 type connector

RNUC13RNGi90001
RNUC13RNGi70001
RNUC13RNGi50001

รวมสายไฟของสหรัฐอเมริกา
RNUC13RNGi90002
RNUC13RNGi70002
RNUC13RNGi50002
รวมสายไฟ EU
RNUC13RNGi90003
RNUC13RNGi70003
RNUC13RNGi50003
รวมสายไฟของสหราชอาณาจักร
RNUC13RNGi90004
RNUC13RNGi70004
RNUC13RNGi50004
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวมอยู่
RNUC13RNGi90006
RNUC13RNGi70006
RNUC13RNGi50006
สายไฟของจีนรวมอยู่ด้วย
ชุด Intel® NUC 12 Enthusiast / Mini PC NUC12SNKi72
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

RNUC12SNKi72000

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 type connector

RNUC12SNKi72001
RNUC12SNKi7200U
RNUC12SNKi72VA1
RNUC12SNKi72VAU

รวมสายไฟของสหรัฐอเมริกา

RNUC12SNKi72002

รวมสายไฟ EU
RNUC12SNKi72004 ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวมอยู่
RNUC12SNKi72006
RNUC11PHKi7CAA6
สายไฟของจีนรวมอยู่ด้วย
Intel® NUC 12 Pro [ชุด/Mini PC] NUC12WS[x][x], Intel® NUC 12 Pro Kit NUC12WS[x][x]Z
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ
RNUC12WSHV70Z00
RNUC12WSHV70L00
RNUC12WSHV70000
RNUC12WSKV70Z00
RNUC12WSKV70000
RNUC12WSHI70Z00
RNUC12WSHI70000
RNUC12WSKI70Z00
RNUC12WSKI70000
RNUC12WSHV50Z00
RNUC12WSHV50L00
RNUC12WSHV50000
RNUC12WSKV50Z00
RNUC12WSKV50000
RNUC12WSHI50Z00
RNUC12WSHI50000
RNUC12WSKI50Z00
RNUC12WSKI50000
RNUC12WSHI30Z00
RNUC12WSHI30L00
RNUC12WSHI30000
RNUC12WSKI30Z00
RNUC12WSKI30000
ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

RNUC12WSHV70001
RNUC12WSKV70001
RNUC12WSHI70Z01
RNUC12WSHI70001
RNUC12WSKI70XC1
RNUC12WSKI70Z01
RNUC12WSKI70001
RNUC12WSHV50001
RNUC12WSKV50001
RNUC12WSHI50Z01
RNUC12WSHI50001
RNUC12WSKI50YC1
RNUC12WSKI50Z01
RNUC12WSKI50001
RNUC12WSHI30Z01
RNUC12WSKI30YC1
RNUC12WSKI30Z01
RNUC12WSHV7000U
RNUC12WSKV7000U
RNUC12WSHI70Z0U
RNUC12WSHI7000U
RNUC12WSKI70XCU
RNUC12WSKI70Z0U
RNUC12WSKI7000U
RNUC12WSHV5000U
RNUC12WSKV5000U
RNUC12WSHI50Z0U
RNUC12WSHI5000U
RNUC12WSKI50YCU
RNUC12WSKI50Z0U
RNUC12WSKI5000U
RNUC12WSHI30Z0U
RNUC12WSKI30YCU
RNUC12WSKI30Z0U
สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
RNUC12WSHV70002
RNUC12WSKV70002
RNUC12WSHI70Z02
RNUC12WSHI70002
RNUC12WSKI70XC2
RNUC12WSKI70Z02
RNUC12WSKI70002
RNUC12WSHV50002
RNUC12WSKV50002
RNUC12WSHI50Z02
RNUC12WSHI50002
RNUC12WSKI50YC2
RNUC12WSKI50Z02
RNUC12WSKI50002
RNUC12WSHI30Z02
RNUC12WSKI30YC2
RNUC12WSKI30Z02
สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
RNUC12WSHI70QA6
RNUC12WSHI70Z06
RNUC12WSHI70006
RNUC12WSHI50WA6
RNUC12WSHI50Z06
RNUC12WSHI50006
RNUC12WSHI30WA6
RNUC12WSHI30Z06
สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
ชุด Intel® NUC 12 Extreme และ Pro X NUC12DCMv9, NUC12DCMv7, NUC12DCMi9, NUC12DCMi7
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BNUC12DCMv90000
BNUC12DCMv70000
RNUC12DCMi90000
RNUC12DCMi70000
BNUC12EDBv90000
BNUC12EDBv70000
BNUC12EDBi90000
BNUC12EDBi70000

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 cord

BNUC12DCMv90001
BNUC12DCMv70001
RNUC12DCMi90001
RNUC12DCMi70001

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 180 ซม.)

RNUC12DCMi90002
RNUC12DCMi70002

สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 180 ซม.)

RNUC12DCMi90003
RNUC12DCMi70003

สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 180 ซม.)

RNUC12DCMi90004
RNUC12DCMi70004

ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 180 ซม.)

BNUC12DCMv70006
RNUC12DCMi90006
RNUC12DCMi70006

สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 180 ซม.)
ชุด Intel® NUC 11 Essential / Mini PC NUC11AT
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BNUC11ATKC20000
BNUC11ATKC20RA0
BNUC11ATKC20S00
BNUC11ATKC40000
BNUC11ATKC40S00
BNUC11ATKPE0000
BNUC11ATKPE0S00

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BNUC11ATKC20001
BNUC11ATKC20RA1
BNUC11ATKC40001
BNUC11ATKPE0001
สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BNUC11ATKC20002
BNUC11ATKC20RA2
BNUC11ATKC40002
BNUC11ATKPE0002
สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BNUC11ATKC20003
BNUC11ATKC20RA3
BNUC11ATKC40003
BNUC11ATKPE0003
สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)
BNUC11ATKC20004
BNUC11ATKC20RA4
BNUC11ATKC40004
BNUC11ATKPE0004
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)

BNUC11ATKC20006
BNUC11ATKC20RA6
BNUC11ATKC40006
BNUC11ATKPE0006

สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

ชุด Intel® NUC 11 Extreme NUC11BTMi7, NUC11BTMi9
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

RNUC11BTMi70000
RNUC11BTMi90000

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 cord

RNUC11BTMi70001
RNUC11BTMi90001

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 180 ซม.)
RNUC11BTMi70002
RNUC11BTMi90002
สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 180 ซม.)
RNUC11BTMi70003
RNUC11BTMi90003
สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 180 ซม.)
RNUC11BTMi70004
RNUC11BTMi90004
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 180 ซม.)
RNUC11BTMi70006
RNUC11BTMi90006
สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 180 ซม.)
ชุด Intel® NUC 11 Performance / Mini PC NUC11PAQ/H/K[x] และชุด Intel NUC 11 Performance NUC11PAH[x]Z
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

RNUC11PAQi70QA0
RNUC11PAQi50WA0
RNUC11PAQi30WA0
RNUC11PAQi70000
RNUC11PAHi70000
RNUC11PAQi50000
RNUC11PAHi50000
RNUC11PAKi50000
RNUC11PAHi30000
RNUC11PAKi30000

RNUC11PAHi70Z00
RNUC11PAHi50Z00
RNUC11PAHi30Z00

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

RNUC11PAQi70QA1
RNUC11PAQi50WA1
RNUC11PAQi30WA1
RNUC11PAQi70001
RNUC11PAHi70001
RNUC11PAKi70001
RNUC11PAQi50001
RNUC11PAHi50001
RNUC11PAKi50001
RNUC11PAHi30001
RNUC11PAKi30001

RNUC11PAHi70Z01
RNUC11PAHi50Z01
RNUC11PAHi30Z01

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

RNUC11PAQi70QA2
RNUC11PAQi50WA2
RNUC11PAQi30WA2
RNUC11PAQi70002
RNUC11PAHi70002
RNUC11PAKi70002
RNUC11PAQi50002
RNUC11PAHi50002
RNUC11PAKi50002
RNUC11PAHi30002
RNUC11PAKi30002

RNUC11PAHi70Z02
RNUC11PAHi50Z02
RNUC11PAHi30Z02

สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
RNUC11PAHi70005
RNUC11PAHi50005
RNUC11PAHi30005
สายไฟของอินเดียรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
RNUC11PAQi70QA6
RNUC11PAQi50WA6
RNUC11PAQi30WA6
RNUC11PAHi70006
RNUC11PAHi50006
RNUC11PAKi50006
RNUC11PAHi30006
RNUC11PAKi30006
สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
RNUC11PAQi70QA3
RNUC11PAQi50WA3
RNUC11PAQi30WA3
RNUC11PAHi70003
RNUC11PAHi50003
RNUC11PAKi50003
RNUC11PAHi30003
RNUC11PAKi30006
สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)
RNUC11PAQi70QA4
RNUC11PAQi50WA4
RNUC11PAQi30WA4
RNUC11PAHi70004
RNUC11PAHi50004
RNUC11PAKi50004
RNUC11PAHi30004
RNUC11PAKi30004
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)
ชุด Intel® NUC 11 Pro / Mini PC NUC11TN
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ
BNUC11TNKv70000
BNUC11TNKv70QC0
BNUC11TNHv70000
BNUC11TNHv70L00
BNUC11TNKi70000
BNUC11TNHi70000
BNUC11TNHi70L00
BNUC11TNKv50000
BNUC11TNKv50WC0
BNUC11TNHv50000
BNUC11TNHv50L00
BNUC11TNKi50000
BNUC11TNHi50000
BNUC11TNHi50L00
BNUC11TNKi30000
BNUC11TNHi30000
BNUC11TNHi30L00
ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BNUC11TNKv70001
BNUC11TNKv70QC1
BNUC11TNHv70001
BNUC11TNKi70001
BNUC11TNHi70001
BNUC11TNKv50001
BNUC11TNKv50WC1
BNUC11TNHv50001
BNUC11TNKi50001
BNUC11TNHi50001
BNUC11TNKi30001
BNUC11TNHi30001
สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BNUC11TNKv70002
BNUC11TNKv70QC2
BNUC11TNHv70002
BNUC11TNKi70002
BNUC11TNHi70002
BNUC11TNKv50002
BNUC11TNKv50WC2
BNUC11TNHv50002
BNUC11TNKi50002
BNUC11TNHi50002
BNUC11TNKi30002
BNUC11TNHi30002
สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BNUC11TNHi70005
BNUC11TNHi50005
BNUC11TNHi30005
สายไฟของอินเดียรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BNUC11TNHc70006
BNUC11TNHi70Q06
BNUC11TNHv50006
BNUC11TNHi50W06
BNUC11TNHi30006
BNUC11TNHi30P06
สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
ชุด Intel® NUC 11 Enthusiast NUC11PHKi7C, NUC11PHKi7CAA
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

RNUC11PHKi7C000
RNUC11PHKi7CAA0

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 type connector

RNUC11PHKi7C001
RNUC11PHKi7CAA1

รวมสายไฟของสหรัฐอเมริกา

RNUC11PHKi7C002
RNUC11PHKi7CAA2

รวมสายไฟ EU
RNUC11PHKi7C003 รวมสายไฟของสหราชอาณาจักร
RNUC11PHKi7C004 ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวมอยู่
RNUC11PHKi7C005

สายไฟของอินเดียรวมอยู่ด้วย

RNUC11PHKi7C006
RNUC11PHKi7CAA6
สายไฟของจีนรวมอยู่ด้วย
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BXNUC10i7FNH
BXNUC10i7FNHN
BXNUC10i7FNHJA
BXNUC10i7FNK
BXNUC10i7FNKN
BXNUC10i5FNH
BXNUC10i5FNHN
BXNUC10i5FNHJ
BXNUC10i5FNHJA
BXNUC10i5FNK
BXNUC10i5FNKN
BXNUC10i3FNH
BXNUC10i3FNHN
BXNUC10i3FNHFA
BXNUC10i3FNK
BXNUC10i3FNK

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BXNUC10i7FNH1
BXNUC10i7FNHN1
BXNUC10i7FNHAA1
BXNUC10i7FNHJA1
BXNUC10i7FNK1
BXNUC10i7FNKN1
BXNUC10i5FNH1
BXNUC10i5FNHN1
BXNUC10i5FNHJA1
BXNUC10i5FNHCA1
BXNUC10i5FNK1
BXNUC10i5FNKN1
BXNUC10i3FNH1
BXNUC10i3FNHN1
BXNUC10i3FNHCA1
BXNUC10i3FNHJA1
BXNUC10i3FNK1
BXNUC10i3FNKN1

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BXNUC10i7FNH2
BXNUC10i7FNHN2
BXNUC10i7FNHJA2
BXNUC10i7FNK2
BXNUC10i7FNKN2
BXNUC10i7FNKPA2
BXNUC10i5FNH2
BXNUC10i5FNHN2
BXNUC10i5FNHJA2
BXNUC10i5FNK2
BXNUC10i5FNKN2
BXNUC10i5FNKPA2
BXNUC10i3FNH2
BXNUC10i3FNHN2
BXNUC10i3FNHFA2
BXNUC10i3FNK2
BXNUC10i3FNKN2
สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BXNUC10i7FNH3
BXNUC10i7FNHN3
BXNUC10i7FNHJA3
BXNUC10i5FNH3
BXNUC10i5FNHJA3
BXNUC10i5FNK3
BXNUC10i5FNKPA3
BXNUC10i3FNH3
BXNUC10i3FNHN3
BXNUC10i3FNHFA3
BXNUC10i3FNK3
สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)
BXNUC10i7FNH4
BXNUC10i7FNHN4
BXNUC10i7FNHJA4
BXNUC10i5FNH4
BXNUC10i5FNHJA4
BXNUC10i5FNK4
BXNUC10i3FNH4
BXNUC10i3FNHFA4
BXNUC10i3FNK4
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)
BXNUC10i3FNHN5
BXNUC10i5FNHN5
สายไฟของอินเดียรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BXNUC10i7FNH6
BXNUC10i7FNHC6
BXNUC10i7FNKP6
BXNUC10i5FNH6
BXNUC10i5FNHF6
BXNUC10i5FNKP6
BXNUC10i3FNH6
BXNUC10i3FNHF6
สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
ชุด Intel® NUC NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BKNUC9VXQNX
BKNUC9V7QNX
BXNUC9i9QNX
BXNUC9i7QNX
BXNUC9i5QNX

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 cord

BKNUC9VXQNX1
BKNUC9V7QNX1
BXNUC9i9QNX1
BXNUC9i7QNX1
BXNUC9i5QNX1

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 180 ซม.)
BKNUC9VXQNX2
BKNUC9V7QNX2
BXNUC9i9QNX2
BXNUC9i7QNX2
BXNUC9i5QNX2
สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 180 ซม.)
BKNUC9VXQNX3
BKNUC9V7QNX3
BXNUC9i9QNX3
BXNUC9i7QNX3
BXNUC9i5QNX3
สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 180 ซม.)
BKNUC9VXQNX4
BKNUC9V7QNX4
BXNUC9i9QNX4
BXNUC9i7QNX4
BXNUC9i5QNX4
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 180 ซม.)
BKNUC9VXQNX6
BKNUC9V7QNX6
BXNUC9i9QNX6
BXNUC9i7QNX6
BXNUC9i5QNX6
สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 180 ซม.)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKR
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BKNUC8CCHKR
BKNUC8CCHKRN
BKNUC8CCHB
BKNUC8CCHBN

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BKNUC8CCHKR1
BKNUC8CCHKRN1

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BKNUC8CCHKR2
BKNUC8CCHKRN2
สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BKNUC8CCHKR3 สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)
BKNUC8CCHKR4
BKNUC8CCHKRN4
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)
BKNUC8CCHKR5 สายไฟของอินเดียรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
ชุด Intel® NUC NUC8i5INH, NUC8i7INH
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BXNUC8i7INHX
BXNUC8i5INHX

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BXNUC8i7INHJA1
BXNUC8i7INHPA1
BXNUC8i5INHJA1
BXNUC8i5INHPA1

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

BXNUC8i7INHJA2
BXNUC8i7INHPA2
BXNUC8i5INHJA2
BXNUC8i5INHJA2

สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

BXNUC8i7INHJA3
BXNUC8i5INHJA3

สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)

BXNUC8i7INHJA4
BXNUC8i5INHJA4

ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)

BXNUC8i7INHZ6
BXNUC8i7INHP6
BXNUC8i5INHP6

สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

ชุด Intel® NUC NUC8i7HNK, NUC8i7HVK, NUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVA และ NUC8i7HVKVAW
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BOXNUC8i7HNKQC
BOXNUC8i7HNK
BOXNUC8i7HVKVA
BOXNUC8i7HVK

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 type connector

BOXNUC8i7HNKQC1
BOXNUC8i7HNK1
BOXNUC8i7HVKVA1
BOXNUC8i7HVK1

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BOXNUC8i7HNKQC2
BOXNUC8i7HNK2
BOXNUC8i7HVKVA2
BOXNUC8i7HVK2
สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BOXNUC8i7HNKQC3
BOXNUC8i7HNK3
BOXNUC8i7HVKVA3
BOXNUC8i7HVK3
สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)
BOXNUC8i7HNKQC4
BOXNUC8i7HNK4
BOXNUC8i7HVKVA4
BOXNUC8i7HVK4
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)
BOXNUC8i7HVKVAW สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
ชุด Intel® NUC NUC8i7BEH, NUC8i7BEK, NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i3BEH, NUC8i3BEK, NUC8i7BEKA, NUC8i7BEHGA, NUC8i5BEKPA, NUC8i5BEHFA, NUC8i3BEHFA
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BOXNUC8i7BEH
BOXNUC8i7BEKQA
BOXNUC8i7BEHGA
BOXNUC8i5BEH
BOXNUC8i5BEK
BOXNUC8i5BEKPA
BOXNUC8i5BEHFA
BOXNUC8i3BEH
BOXNUC8i3BEK
BOXNUC8i3BEHFA

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BOXNUC8i7BEH1
BOXNUC8i7BEK1
BOXNUC8i7BEKQA1
BOXNUC8i7BEHGA1
BOXNUC8i5BEH1
BOXNUC8i5BEK1
BOXNUC8i5BEKPA1
BOXNUC8i5BEHFA1
BOXNUC8i3BEH1
BOXNUC8i3BEK1
BOXNUC8i3BEHFA1

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC8i7BEH2
BOXNUC8i7BEK2
BOXNUC8i7BEKQA2
BOXNUC8i7BEHGA2
BOXNUC8i5BEH2
BOXNUC8i5BEK2
BOXNUC8i5BEKPA2
BOXNUC8i5BEHFA2
BOXNUC8i3BEH2
BOXNUC8i3BEK2
BOXNUC8i3BEHFA2

สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC8i7BEH3
BOXNUC8i7BEKQA3
BOXNUC8i7BEHGA3
BOXNUC8i5BEH3
BOXNUC8i5BEK3
BOXNUC8i5BEKPA3
BOXNUC8i5BEHFA3
BOXNUC8i3BEH3
BOXNUC8i3BEK3
BOXNUC8i3BEHFA3

สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC8i7BEH4
BOXNUC8i7BEKQA4
BOXNUC8i7BEHGA4
BOXNUC8i5BEH4
BOXNUC8i5BEK4
BOXNUC8i5BEKPA4
BOXNUC8i5BEHFA4
BOXNUC8i3BEH4
BOXNUC8i3BEK4
BOXNUC8i3BEHFA4

ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)
ชุด Intel® NUC NUC8i3CYSM, NUC8i3CYSN
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BOXNUC8i3CYSM
BOXNUC8i3CYSN

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BOXNUC8i3CYSM1
BOXNUC8i3CYSN1

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC8i3CYSM2
BOXNUC8i3CYSN2

สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC8i3CYSM3
BOXNUC8i3CYSN3

สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC8i3CYSM4
BOXNUC8i3CYSN4

ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC8i3CYSN5

สายไฟของอินเดียรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC8i3CYSM6

สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

ชุด Intel® NUC NUC7i7DNHE, NUC7i7DNKE, NUC7i5DNHE, NUC7i5DNKE, NUC7i3DNHE, NUC7i3DNKE
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BLKNUC7i7DNKE
BLKNUC7i7DNHE
BLKNUC7i7DNBE
BLKNUC7i5DNKE
BLKNUC7i5DNHE
BLKNUC7i5DNBE
BLKNUC7i3DNKE
BLKNUC7i3DNHE
BLKNUC7i3DNBE

ไม่มีสายไฟให้มา

ท่านจะต้องซื้อสายไฟ AC แยกกัน สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BLKNUC7i7DNK1E
BLKNUC7i7DNH1E
BLKNUC7i5DNK1E
BLKNUC7i5DNH1E
BLKNUC7i3DNK1E
BLKNUC7i3DNH1E

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BLKNUC7i7DNK2E
BLKNUC7i7DNH2E
BLKNUC7i5DNK2E
BLKNUC7i5DNH2E
BLKNUC7i3DNK2E
BLKNUC7i3DNH2E
สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BLKNUC7i7DNK3E
BLKNUC7i7DNH3E
BLKNUC7i5DNK3E
BLKNUC7i5DNH3E
BLKNUC7i3DNK3E
BLKNUC7i3DNH3E
สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)
BLKNUC7i7DNK4E
BLKNUC7i7DNH4E
BLKNUC7i5DNK4E
BLKNUC7i5DNH4E
BLKNUC7i3DNK4E
BLKNUC7i3DNH4E
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)
BLKNUC7i5DNK5E
BLKNUC7i5DNH5E
BLKNUC7i3DNK5E
BLKNUC7i3DNH5E
สายไฟของอินเดียรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BLKNUC7i5DNK6EL
BLKNUC7i5DNH6EL
BLKNUC7i3DNK6E
BLKNUC7i3DNH6E
สายไฟของจีนรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BLKNUC7i7DNK9E
BLKNUC7i7DNH9E
BLKNUC7i5DNK9E
BLKNUC7i5DNH9E
BLKNUC7i3DNK9E
BLKNUC7i3DNH9E
สายไฟของญี่ปุ่น/ไต้หวันรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
ชุด Intel® NUC NUC7CJYH, NUC7CJYSAL, NUC7PJYH
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BOXNUC7CJYH
BOXNUC7CJYHN
BOXNUC7CJYSAL
BOXNUC7CJYSAMN
BOXNUC7PJYH
BOXNUC7PJYHN

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BOXNUC7CJYH1
BOXNUC7CJYHN1
BOXNUC7CJYSAL1
BOXNUC7CJYSAMN1
BOXNUC7PJYH1
BOXNUC7PJYHN1

สายไฟ US รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC7CJYH2
BOXNUC7CJYHN2
BOXNUC7CJYSAL2
BOXNUC7CJYSAMN2
BOXNUC7PJYH2
BOXNUC7PJYHN2

สายไฟ EU รวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)

BOXNUC7CJYH3
BOXNUC7CJYHN3
BOXNUC7CJYSAL3
BOXNUC7PJYH3

สายไฟสหราชอาณาจักรรวม (ความยาว 60 ซม.)
BOXNUC7CJYH4
BOXNUC7CJYHN4
BOXNUC7CJYSAL4
BOXNUC7PJYH4
ออสเตรเลีย/สายไฟนิวซีแลนด์รวม (ความยาว 60 ซม.)
BOXNUC7CJYH5
BOXNUC7CJYHN5
BOXNUC7CJYSAL5
BOXNUC7PJYH5
สายไฟของอินเดียรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
BOXNUC7CJYH9
BOXNUC7CJYSAL9
BOXNUC7PJYH9
สายไฟของญี่ปุ่น/ไต้หวันรวมอยู่ (ความยาว 60 ซม.)
ชุด Intel® NUC D34010WYK, D54250WYK, D34010WYKH, D54250WYKH
รหัสผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟ

BOXD34010WYK
BOXD54250WYK
BOXD34010WYKH
BOXD54250WYKH

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5

C5 type connector

BOXD34010WYK1
BOXD54250WYK1
BOXD34010WYKH1
BOXD54250WYKH1

รวมสายไฟสหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น

BOXD34010WYK2
BOXD54250WYK2
BOXD34010WYKH2
BOXD54250WYKH2

รวมสายไฟ EU

BOXD34010WYK3
BOXD54250WYK3
BOXD34010WYKH3
BOXD54250WYKH3

สายไฟสหราชอาณาจักร/ฮ่องกงรวมอยู่ด้วย
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ปลั๊กโลก