ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล S2600WT

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007026

04/08/2020

หน้านี้ประกอบด้วยรายการของระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board ตระกูล S2600WT เช่นเดียวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000WT และ R2000WT ตระกูล ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ไม่รองรับโดย Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®นี้
 

ระบบปฏิบัติการ

ประเภทของการทดสอบ

Windows Server ๒๐๑๙ Datacenter RTM * (LTSC)ความเข้ากันได้และความเครียด
ดาต้า Windows Server ๒๐๑๖ RTM (LTSC)การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
Windows Server ๒๐๑๒ R2 *ความเข้ากันได้และความเครียด

Windows * Server ๒๐๑๖มาตรฐาน/ศูนย์ข้อมูล

ความเข้ากันได้และความเครียด

Windows® 10 Pro/Enterprise (Redstone 2 Build ๑๗๐๓)การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
Red Hat Enterprise Linux * ๘.๑ความเข้ากันได้และความเครียด
Linux ขององค์กรหมวกสีแดง๘.๐ความเข้ากันได้และความเครียด
Linux ขององค์กรหมวกสีแดง๗.๘การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
Linux ขององค์กรหมวกสีแดง๗.๗การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
Linux ขององค์กรหมวกสีแดง๗.๖ความเข้ากันได้และความเครียด
Linux ขององค์กรหมวกสีแดง๗.๕ความเข้ากันได้และความเครียด
Linux ขององค์กรหมวกสีแดง๗.๔ความเข้ากันได้และความเครียด
SUSE * Linux Enterprise Server 15 SP1ความเข้ากันได้และความเครียด
เซิร์ฟเวอร์องค์กร SUSE Linux 12 SP5การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
เซิร์ฟเวอร์องค์กร SUSE Linux 15ความเข้ากันได้และความเครียด
SP4 Linux เซิร์ฟเวอร์องค์กรของ SUSE Linux 12การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
เซิร์ฟเวอร์องค์กร SUSE Linux สำหรับองค์กร 12 SP3ความเข้ากันได้และความเครียด
เทคโนโลยี 11 SP4 เซิร์ฟเวอร์องค์กร Linux ของ SUSEการติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู * 18.04.3-LTSการติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู 18.04.2-LTSการติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู18.04.1การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู๑๘.๐๔การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู๑๗.๑๐การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู๑๗.๐๔การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู16.04.5การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู16.04.1การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู๑๖.๐๔การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
VMware ESXi * ๗.๐การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
การอัปเดต VMware ESXi ๖.๗1การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
VMware ESXi ๖.๗การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน

การอัปเดต VMware ESXi ๖.๕2

การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
การอัปเดต VMware ESXi ๖.๕1การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
FreeBSD * 12การติดตั้งพื้นฐาน
FreeBSD ๑๒.๑การติดตั้งพื้นฐาน
FreeBSD ๑๑.๒การติดตั้งพื้นฐาน
FreeBSD ๑๑.๑การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS * ๘.๑การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS ๘.๐การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS ๗.๖การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS ๗.๕การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS 7.4-1703การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS 7.3-1606การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS 7.2-1511การติดตั้งพื้นฐาน

 

หมาย เหตุ
ความเข้ากันได้และความเครียดIntel สนับสนุนคุณสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการทำงานของ Intel® Server Board สำหรับระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ด้านบนโดยไม่คำนึงถึงว่าอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการทดสอบภายใต้ระบบปฏิบัติการหรือไม่
การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐานIntel สนับสนุนและทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้สำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์แบบรวม Intel® Server Board เมื่อผู้จำหน่ายของคอนโทรลเลอร์ให้ไดรเวอร์เมื่อมีการร้องขอ
การติดตั้งพื้นฐานIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคใดๆแก่ระบบปฏิบัติการเปิดแหล่งที่อยู่ในรายการด้านบน หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคหรือความยากลำบากในการติดตั้งหรือการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆด้านบนให้ดูการสนับสนุนจากชุมชนระบบปฏิบัติการ open source ที่เกี่ยวข้อง